Da, psilocibin se može otkriti u nekim testovima na drogu, iako to ovisi o vrsti konkretnog testa.

Standardni testovi na drogu, poput onih koji se koriste za pre-employment provjere, obično ne testiraju na psilocibin ili druge halucinogene tvari, jer se ove tvari rijetko zloupotrebljavaju i ne predstavljaju značajan rizik za sigurnost na radu.

Međutim, specijalizirani testovi na drogu, kao što su oni koji se koriste kod policijskih službenika ili uvjetno osuđenih osoba, mogu uključivati psilocibin u svojim skupovima testiranja, jer je klasificiran kao kontrolirana tvar rasporeda I u Sjedinjenim Američkim Državama.

Također, neki testovi na drogu mogu otkriti metabolite psilocibina, koji su tvari na koje se razgrađuje psilocibin nakon što je konzumiran. Ti metaboliti mogu ostati u tijelu nekoliko dana nakon uporabe i mogu se otkriti u testovima urina ili krvi.

Također vrijedi napomenuti da se psilocibin obično ne testira u standardnim medicinskim testovima, poput krvnih testova ili rutinskih fizičkih pregleda, osim ako postoji konkretni razlog za sumnju na njegovu uporabu.

U sažetku, iako se psilocibin obično ne uključuje u standardne testove na drogu, može se otkriti u specijaliziranim panelima testiranja ili otkrivanjem njegovih metabolita u testovima urina ili krvi.