Google Star Ratings Google Star Ratings Google Star Ratings Google Star Ratings Google Star Ratings
5 Stars on Google
📦✈ We Ship to All EU Countries & UK!

Mini winkelwagen

7%

Ashwagandha Poeder | MB Superfoods

(39 klantbeoordelingen)

Oorspronkelijke prijs was: €16.00.Huidige prijs is: €14.95.

 • Discreet
  Shipping

 • Fast
  Delivery

 • Secure
  Payment

 • Track &
  Trace

Fast discreet home delivery and always with track & trace

eu bio organics logo

 • 100% Biologisch Ashwagandha Wortelpoeder (Withania somnifera) – Bevat 100 gram per zak
 • 100% rauw geïmporteerd uit India: deze zak bevat gecertificeerd biologisch, 100% rauw en natuurlijk Ashwagandha-wortelpoeder uit India.
 • Gecertificeerd Biologisch: Al onze producten zijn biologisch gecertificeerd door de Europese Unie. Let op het EU-biologische keurmerk op onze producten!
 • In composteerbare zak
Artikelnummer: 1001044 Categorieën: , Tags: , , ,

Beschrijving

100% Biologisch Ashwagandha Poeder | MB Superfoods

De Ashwagandha-plant staat bekend als een van de krachtigste kruiden van Ayurveda. In het Sanskriet betekent Ashwagandha ‘de geur van een paard’. Dit onderstreept dat het kruid een potentie heeft die gelijk staat aan de kracht en standvastigheid van een hengst. Daarnaast heeft de Ashwagandha-wortel een geur die doet denken aan paardenzweet.
Ingrediënten
Biologisch Ashwagandha Poeder 100% puur.

Vrij van

Alle producten zijn 100% natuurlijk en gecertificeerd biologisch, niet-GMO, veganistisch, paleo, glutenvrij, zuivelvrij, soja-vrij, geen zoetstoffen, geen vulstoffen, geen toevoegingen, geen conserveringsmiddelen of iets kunstmatigs.
Gewoon natuurlijk is het beste!

Ashwagandha toevoegen aan uw dagelijkse dieet

Volgens Ayurveda zijn onze lichamen verweven met en van het voedsel dat we eten. De voedingsstoffen die we binnenkrijgen, worden omgezet in de energie en informatie die onze cellen, weefsels en organen vormen. Ons lichaam heeft essentiële vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen nodig om elke dag dit delicate evenwicht van het lichaam te behouden.
Ashwagandha wordt meestal genomen als een fijn poeder vermengd met honing of Ghee. In westerse landen wordt het meestal in capsulevorm ingenomen.
De typische aanbevolen dosis is 500 tot 1.000 milligram (0.5-1 gram). Mensen die kampen met slapeloosheid en angst kunnen voor het slapengaan een kop warme melk met een theelepel Ashwagandha nemen. Dit kan in poedervorm of door middel van een capsule. Je kunt zo je gezonde nachtrust ondersteunen.

 • Als je een pasta gemaakt van het Ashwagandha poeder plaatselijk aanbrengt, ondersteunt het de afweer van de huid.
 • Ashwagandha wordt vaak “Indiase ginseng” genoemd, ook al zijn ginseng (gember) en Ashwagandha, botanisch niet verwant.

Disclaimer

Supplementen zijn geen vervanging van een gezond en gevarieerd dieet. Uitspraken over voedingssupplementen zijn niet bedoeld om een ziekte of gezondheidstoestand te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.
Er is in wetenschappelijke literatuur steeds meer bekend over de gezondheidsvoordelen van verschillende botanische kruiden, specerijen, paddenstoelen en planten. Uitspraken over de eventuele voordelen van dit nieuwe Superfood liggen momenteel ter beoordeling bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).
Lees meer over voedselveiligheid op de webstie van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) Raadpleeg bij behandeling van een aandoening altijd uw arts of verzorger. Meer informatie over voedingswaarden en verschillende voedselgroepen vind je op www.voedingscentrum.nl

Microdosing | Utrecht Online Smart Shop Truffels | Koop Magic Truffels Online – Microdose Bros

Koop je truffels online en discreet bij de MicrodoseBros. Magische Truffels bevatten hoge hoeveelheden psilocybine.
Populaire varianten en soorten zijn verkrijgbaar in onze online store. Hier is een complete gids over microdosering. Als je wilt leren, volg dan de link.

Bezoek voor al je vragen onze Instagram pagina voor meer info. Ons team staat voor je klaar om al je vragen te beantwoorden!

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

39 beoordelingen voor Ashwagandha Poeder | MB Superfoods

 1. Engels

  Andre (geverifieerde eigenaar)

  The resealable bag makes it convenient for on-demand use. This product is an excellent addition to any smoothie. It’s still too early for me to comment on the sleep benefits. I also haven’t noticed any unusual aftertaste following use

 2. Engels

  Daniil (geverifieerde eigenaar)

  I adore ashwagandha, and this powder offers excellent value for money compared to the capsules. The quality seems top-notch, having undergone lab testing and certified organic. The only drawback is the “resealable” bag, which proves challenging to seal properly. It takes a good two or three minutes of pressing to secure it, but even then, a slight press can cause the closure to pop open, releasing a burst of air and powder. A heads up: transferring the powder to an opaque mason jar is necessary to maintain freshness upon arrival. It’s a bit inconvenient, but I prefer this eco-friendly packaging over a thick plastic jar harmful to the environment.

 3. Engels

  Flores (geverifieerde eigenaar)

  I’ve observed that I tend to feel fatigued after taking it during the day. While I’m unsure if it’s boosting my testosterone, I can affirm that it certainly promotes restful sleep, and I’ve noticed an improvement in my overall sleep quality. As a result, I’ve decided to only take this supplement after work and before bedtime, foregoing its inclusion in my antioxidant drink during workouts.

 4. Engels

  Shirley (geverifieerde eigenaar)

  This product isn’t bitter at all. I simply place half a teaspoon in my mouth 2-3 times a day and let it dissolve before swallowing. Sometimes I follow it with hot tea, apple juice, or nothing at all. As it’s a raw product, I prefer consuming it in its raw form to fully appreciate its goodness. I purchased one pound at a very fair price.

 5. Engels

  Timothy C (geverifieerde eigenaar)

  This herb is of exceptional quality, and I wholeheartedly recommend this brand. It served as a replacement for a previous purchase that tasted like it had impurities, resembling dirt. In contrast, this brand is fresh and imparts a pure taste. Highly recommended.

 6. Engels

  Hasibe Heesters (geverifieerde eigenaar)

  I previously opted for the more expensive capsules but decided to give this a try. It indeed provides a calming effect, especially at night. My routine involves using just half a teaspoon of ashwagandha with honey and hot water.

 7. Engels

  Williams (geverifieerde eigenaar)

  I experience this as one of the best quality ashwagandha products at a reasonable price. I am a fan of mucuna and ashwagandha. I am going to stick with ashwagandha.

 8. Engels

  Joy J. (geverifieerde eigenaar)

  Amazing product from Bros..believe me, I have been using it for the last 2 months and feel like my body is adapting to stress…now I feel more relaxed and enthusiastic…

 9. Engels

  Rebecca (geverifieerde eigenaar)

  From my point of view, I think Bros Ashwagandha is the best ashwagandha powder than others for a regular user of this product.

 10. Engels

  Anderson (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been using Ashwaganda for about a month and a half to help with anxiety, stress, and mood. I had another brand before this. This one is smoother & of better quality, in my opinion. I use it in my smoothies and sometimes blend it into my coffee. I love that it is organic. It was priced right!

 11. Engels

  Richard (geverifieerde eigenaar)

  Love it; it’s my third bag. I add some to my morning and evening mixes. It helps take the edge off stress and improves my sleep quality. I was considering starting anti-anxiety medication to help lift some mental weight off me, but I’m glad I tried this first! It’s also known to help memory and strength! Look it up – it has many uses 🙂

 12. Engels

  Harman (geverifieerde eigenaar)

  Another amazing product! I love putting this in my smoothies and coffee! I love it!

 13. Engels

  Martin A. McKinley (geverifieerde eigenaar)

  Bitter taste but the flavor pairs well with coffee or is easily hidden amongst other flavors when I drink it with my protein powder in the morning. I paid this with mucuna, and I won’t be without both powders moving forward!

 14. Engels

  Russell (geverifieerde eigenaar)

  Ashwagandha is a superb adaptogen that reduces anxiety, provides energy, fosters creative thinking, and, according to study, raises thyroid hormone levels.

 15. Engels

  Maria (geverifieerde eigenaar)

  This bundle must be made available to me once again. It’s really simple to include in beverages and has no additional ingredients, which is fantastic. Although it has a certain flavor and fragrance, you can tolerate it. I can unwind and fall asleep easily, thanks to it. It’s great that there are so many health advantages.

 16. Engels

  Carney (geverifieerde eigenaar)

  I absolutely love it!

 17. Engels

  Rodriguez (geverifieerde eigenaar)

  I believe this tea has played a significant role in balancing my hormones. I had been diagnosed with low thyroid and tried iodine kelp without much success until I incorporated this tea into my routine. I blend it with raspberry leaf, and with a touch of stevia, the taste is quite palatable. Since incorporating this tea into my regimen, I’ve noticed a halt in hair loss, and I feel a notable increase in energy. While I haven’t had my blood work redone, the positive change in how I feel speaks volumes.

 18. Engels

  Adam L (geverifieerde eigenaar)

  After trying a dozen or more other products to curb stress and anxiety, I have finally found one that works in Ashwagandha. I felt the effects on the morning of day 3, and they are still going strong.

  I’m not angry.
  I’m not anxious.
  I’m not worrying.
  I’m not nervous.

  A genuine feeling happens about an hour or two after taking one. This vibe gets more subtle but is there throughout the day. I’m hoping this keeps working and gets even better. Being stress-free is glorious feeling.

 19. Engels

  Jesper (geverifieerde eigenaar)

  Helps me relax and fall asleep faster

 20. Engels

  Twan (geverifieerde eigenaar)

  I am from an Asian country and always like to take Ayurvedic medicine instead of antibiotics. Always good for health no side effects

 21. Engels

  Noud (geverifieerde eigenaar)

  I have been taking this for about a week and have seen a difference in my sleeping habits, and my stress levels have decreased. I have slept through the night the past 2 nights (which is rare for me) and feel refreshed and ready for the day!

 22. Engels

  Valentijn (geverifieerde eigenaar)

  I have noticed a difference for a good while using this product. It has calmed my feelings of being jittery and stabilized my energy level. However, I only take one in the morning with breakfast. The dosage recommends up to two a day. I had difficulty sleeping when I took the second one in the late afternoon. I am a small-framed female and weigh about 110, and the dosage was plenty for me.

 23. Engels

  Matthijs (geverifieerde eigenaar)

  Excellent for Reducing Stress

 24. Engels

  Dylano (geverifieerde eigenaar)

  I hadn’t heard of Ashwagandha Root until a few months ago. I was looking for a natural product that would assist with my constant feelings of stress and anxiety. I didn’t want to use over-the-counter or prescription medication because I didn’t feel they were healthy for my body. I wanted to use a natural product that doesn’t have chemicals made in laboratories. I found this product, read others’ reviews on the product, and decided to give it a try.

  Within a week or so, I began to notice a positive mood shift and was able to find myself relaxing more and enjoying life again. I ran out of the original product I was using and decided to try a higher-strength product. It was when I found the Ashwagandha Root Powder product and purchased it. I am now using this product and will continue using it because it is natural and effective in assisting me in controlling my stress and anxieties in life.

 25. Engels

  Jackie (geverifieerde eigenaar)

  Been using Ashwa for several years to help me deal with stress and sleepless nights. It is a secret, so don’t tell anyone else, but it works. It relaxes me within 10-15 minutes after taking 3 capsules before I go to bed. My body thanks me for using this Indian treasure.

 26. Engels

  Junko B. Farkas (geverifieerde eigenaar)

  I have ADHD, and one of the symptoms (for my type of ADHD) is having an imbalance of neurotransmitters like serotonin, norepinephrine, and acetylcholine. Ashwagandha helps me address these issues daily by adding 4g to 5g of this product into my superfood smoothie daily.

  Furthermore, it has practically eliminated stress from my life and boosted my confidence. Sometimes I miss being in a bad mood, as it was so long ago in the past.

  Warning: I recommend taking no more than 4 to 5 grams of this root powder, as Ashwagandha can irritate the upper gastrointestinal tract (dark stools). More is not always good.

 27. Engels

  Dillard (geverifieerde eigenaar)

  It is way too tasty not to have something nutritional in it. I have given it a full rating because it is more of a pleasure to drink, and I know that ashwagandha dilutes, even when you are pounding it straight with water. Thus, although I do not think this is pure ashwagandha powder, it is mixed with some grain, nut, or milk powder that is very pleasant (like banana).

 28. Engels

  Ripple (geverifieerde eigenaar)

  I transitioned from turmeric when I encountered a gritty texture in two consecutive 5-pound orders, making it akin to swallowing sand in my smoothies. The ashwagandha powder, finely milled and remarkably effective, prompted this switch. Over nearly 7 weeks, I’ve been taking just 1/2 teaspoon twice a day, and the overall improvement is impressive. I’ve noticed enhanced well-being, reduced headaches, improved sleep, and even muscle gain with the same workout routine I’ve maintained for three years. Opting for automatic delivery was a wise choice, and discovering this product has brought me considerable satisfaction. At 73 years old, ashwagandha has revitalized my sense of wellness, surpassing how I’ve felt in quite some time. While it requires time to show its full effects, the long-term benefits make the journey entirely worthwhile. I eagerly anticipate the months ahead.

 29. Engels

  Max Y (geverifieerde eigenaar)

  I have been dealing with stress and anxiety, especially in the morning lately. So bad my anxiety that i throw up in the bathroom most mornings.

  I did some research and learned about the benefits of ashwaghanda. I have been taking it for several days now, and I feel the difference.

  My anxiety and overthinking mind have stopped. I’m not as stressed, and I have a lot more energy. I am excited to keep taking it and feel better and better.

  I recommend this ashwagandha product for anyone dealing with anxiety and stress.

 30. Engels

  Amanda G. (geverifieerde eigenaar)

  This is great. I have a six-month-old son and a 5-year-old daughter and don’t get much sleep. I also have a high-stress job in finance. I was starting to have a hard time hiding my exhaustion and anxiety from my life. I don’t smoke and didn’t want to start, but I had to do something or quit. Within one week, I felt like I did before the lack of sleep and two kids. My supervisor even commented on how great I am doing at work. I love this stuff, it has helped with my anxiety, and it’s a job saver!

 31. Engels

  Annemie (geverifieerde eigenaar)

  I am a full-time university student working to manage a living on top of work. I am a single individual, meaning I only have one means of income.

  I am going into the mental health field and have felt immense stress + anxiety going down this path with increased homework and duty. I needed something to help me relax, stop stressing, and to be able to focus. I went onto google in search of something more natural instead of prescribed medications.

  I found this and thought I’d give it a shot. I’ve never felt more relaxed and able to focus/think/not feel anxious about every little thing. My grades have improved significantly, and I am proud to say this product works wonders. I highly recommend this for a natural supplement.

 32. Engels

  Albert S. (geverifieerde eigenaar)

  I decided to try Ashwagandha for several reasons: cortisol reduction and blood sugar moderation being the top two. In the almost whole month that I’ve been using it, I’ve had a noticeable decrease in feelings of stress.

  It may be my imagination (because I haven’t been taking it long enough?), but the fat around my belly, both front, and sides, seem to be [finally!] melting away. I know that it’s the Ashwagandha because I’m doing nothing else differently. GREAT product!

 33. Engels

  Paul Vincent (geverifieerde eigenaar)

  So far, so good. I have been taking these for about a week and am much less responsive when encountering stress or socializing with someone. Blows some other supplements I have tried out of the water regarding reduction in anxiety (L Theanine). I am currently taking 2 grams per day though sometimes I take it at night.

 34. Engels

  Jill L (geverifieerde eigenaar)

  This product is natural stress relief. I bought this product for my best friend, who has been suffering from anxiety and panic attacks. Studies have shown that Ashwagandha consistently reduces stress and anxiety when taken twice a day. So far, he has been taking it for about two weeks (in the studies, participants took it for eight weeks), and he has noticed a difference in his stress levels and has been sleeping better at night!

  He would often wake up with “mini” panic attacks in the middle of the night, not being able to breathe, but lately, he has had much fewer incidences. I bought two of these to see if they would help with my stress in school. It has worked for him, so I’m hoping it will also work for me.

 35. Engels

  Anke van As (geverifieerde eigenaar)

  I have been dealing with a lot of stress and anxiety lately. I did some research and learned about the benefits of ashwagandha. I have been taking it for about two now, and I feel the difference. I felt a difference immediately.

  My anxiety has subsided, for the most part, I’m not as stressed, and I have much more energy. I am excited to keep taking it and feel better and better. I highly recommend this product to anyone dealing with something similar.

 36. Engels

  David Silva (geverifieerde eigenaar)

  I am feeling much calmer and more confident. You won’t notice the effects in the first couple of days. Then, you’ll gently feel calmness and relaxation after a few days.

  If you suffer from anxiety or nervousness, you’ll feel the same as if you were drunk but not intoxicated. It’s hard to explain, but the general fear I once had is now much lower – it’s still there but watered down.

 37. Engels

  Bert Scott Owellon (geverifieerde eigenaar)

  This thing is a godsend! I am a reluctant pill taker and, most importantly, a skeptic regarding products of this nature. I have been prescribed Xanax and did not want to take it consistently or on any basis. I started researching natural anxiety remedies, and this supplement kept coming up. I finally decided to order it and give it a try, and I could not be more thankful that I did that.

  In a week, this supplement has changed my life dramatically. My anxiety has subsided to almost undetectable levels, and situations, especially work situations, that would have sent me spiraling down is just a minor discomfort these days. I can’t say enough about this supplement, and I will continue to use it for years. The only change I made for myself is taking 3 grams instead of the recommended 2 grams. I am sure everyone has the most optimal dosage, which works very well for me.

 38. Engels

  Jolien Dik (geverifieerde eigenaar)

  I was dieting and exercising without any success in weight loss. I have a high-stress job and stressful home life, raising a child with autism. Ashwagandha is proven in studies to lower cortisol levels.

  This product has helped me lose weight around my middle. I feel much calmer, help with sleep, and my blood pressure is back to normal. Very happy and will continue to take this product. 7 kg weight loss thus far. 6-inch reduction in my waistline.

 39. Engels

  Mark Wigginton (geverifieerde eigenaar)

  I add this to my smoothie every morning. It has an amazing clean energy to it and also a very wonderful calming effect. So I get good energy without the jitteriness of caffeine.

Toon alleen beoordelingen in Nederlands (0)

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Frequently bought together

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!