Verslaving Behandelen | Voor de meeste mensen die niet veel weten over psilocybine (de actieve stof in magische truffels) is het alleen een recreatieve drug. Dit komt waarschijnlijk omdat het verboden is in de VS, net als andere psychedelica. Ook wordt het in de VS beschouwd als een “Schedule 1” stof, wat een verhoogd risico op misbruik inhoudt. Bovendien word het niet volledig geaccepteerd voor gebruik in medische behandelingen.

Ondanks dat suggereren verschillende medisch wetenschappelijke onderzoeken meer over psilocybine. Deze onderzoeken tonen aan dat psilocybine een grote mogelijkheid biedt bij de behandeling van verschillende geestelijke gezondheidsproblemen. Een goed voorbeel heirvan is middelen afhankelijkheid.

Uit studies blijkt dat alleen al in 2021 meer dan 100.000 mensen in de VS het leven verloren aan een overdosis opioïden. Dit ceifer laat zien hoe belangrijk het is dat er snel behandelingen moeten komen voor middelenstooornissen.

Er is verschillend onderzoek gedaan naar psilocybine met veelbelovende resultaten, en de belangstelling voor het middel blijft toenemen. Een recente studie in “Scientific Reports” was in staat om psilocybine te associëren met een verminderd risico op opioïde gebruiksstoornis.

Dit was slechts één van de vele studies die aantonen dat psilocybine veelbelovende toepassingen heeft en dat het verder onderzocht moet worden.
Een andere studie is die van de “Johns Hopkins University”. In deze studie konden tot 15 deelnemers stoppen met roken nadat zij gedurende 16 maanden psilocybine hadden gekregen als onderdeel van hun behandeling. Een andere studie kon ook een toename in onthouding onder verslaafden aantonen na behandeling.

Er is inmiddels al veel bekend over psilocybine maar nog steeds word het veel onderzocht om effectieve behandelingen te ontwikkelen voor de geestelijke gezondheidszorg

Onze focus voor dit artikel zal liggen op hoe psilocybine een therapeutische doorbraak kan zijn voor verslaving. Maar laten we, voordat we daarmee verder gaan, eerst even kort samenvatten wat verslaving is en wat je erover moet weten.

Alles Over Verslaving

Verslaving is een chronische ziekte die veranderingen in de hersenfuncties en -structuur veroorzaakt. Het is een aandoening die momenteel 10% van volwassenen in de VS treft.

Wat verslaving in wezen doet, is dat het normale verlangens in de hersenen verwisselt met een verlangen naar de verslavende stof. Als je verslaafd bent aan een middel, zal je weinig van dingen kunnen genieten waar mensen normaalgesproken van genieten omdat je constant afgeleid bent. Het enige waar je aan zult denken is hoe en wanneer je het middel waar je aan verslaafd bent kunt krijgen.

In de meeste gevallen beginnen de veranderingen in de hersenen vaak met het koppelen van het gebruik van het middel aan genot. Deze verandering word opgevolgd door obsessief gedrag om het genotzalige middel te nemen.

De invloed van verslaving op de hersenen is krachtig en intens, en dit kan zich op de volgende manieren uiten:

 • Onvermogen om het gebruik van de stof onder controle te houden
 • Verlangen naar het middel
 • Het blijven gebruiken van het middel, ondanks de nadelige effecten

Verslaving Handeld Zelden Alleen

Trauma’s, depressies, angsten en stress zijn ook het gevolg van stoornissen in het middelengebruik. Dit alles kan leiden tot psychische aandoeningen.

Studies tonen aan dat de meeste mensen die lijden aan psychische aandoeningen ook worstelen met verslaving. Hier zijn enkele van de meest voorkomende aandoeningen die gelijktijdig voorkomen naast een stoornis bij het gebruik van middelen:

 • Angst
 • Bipolaire stoornis
 • Eetstoornis
 • Depressie
 • PTSD
 • ADHD
 • Persooonlijkheidstoornis
 • Obsessieve compulsieve stoornis
 • Schiezofrenie en vele andere psychotische stoornissen

Oorzaken Van Verslaving

Verslaving kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder druk van leeftijdgenoten, beschikbaarheid, trauma’s, levensgebeurtenissen en ervaringen uit de kindertijd. Dit zijn allemaal factoren die kunnen bijdragen aan verslaving en middelenmisbruik.

Hoe Herken je Iemand die Moeite heeft met Verslaving.

Mensen die verslaafd zijn aan een middel, lijden zowel aan psychische als aan lichamelijke afhankelijkheid. In sommige gevallen treden de tekenen onmiddellijk op, in andere kan het een tijdje duren.

Hier zijn enkele van de lichamelijke tekenen van verslaving:

 • Matige fisieke coördinatie
 • Veranderingen in slaappatroon
 • Zenuwtrekken of beven
 • Veranderingen in gewicht, eetlust en eetgewoonten
 • Veranderingen in de ogen en huid
 • Matige persoonlijke hygiëne
 • Extreme hyperactiviteit of loomheid

De psychologische tekenen van verslaving omvat het volgende:

 • Gedachten over zelfmoord
 • Veranderingen in personaliteit
 • Hopeloosheid en depressie
 • Passiviteit
 • Geheimzinnig en teruggetrokken

Verslaving Behandelen

Ondanks de gevolgen van verslaving, blijft het een aandoening die effectief behandeld kan worden. Er zijn verschillende medicijnen en therapieën voor stoornissen in het gebruik van middelen. Deze behandelingen helpen om verslavend gedrag te beheersen en ook om terugval te voorkomen.

Bij de behandeling van verslaving wordt vaak gebruik gemaakt van gezinstherapie, medicatie, dialectische gedragstherapie, blootstelling, responspreventietherapie, en cognitieve gedragstherapie. Groepstherapie heeft zich ook als een effectieve behandeling bewezen.

Het is ook belangrijk op te merken dat de behandeling meestal afhangt van het type en de ernst van de stoornis. Van de verschillende behandelingsmogelijkheden trekt psilocybine snel de belangstelling van velen. Dit komt omdat het een groot effect heeft gehad op verschillende geestelijke gezondheidsproblemen. Lees verder om uit te vinden hoe psilocybine mensen met een verslaving kan helpen.

Psilocybine als Mogelijke Behandeling bij Verslaving

Zoals eerder vermeld zijn er verschillende klinische studies gericht op psilocybine en psychische aandoeningen. Het meerendeel van deze studies laat zien dat psilocybine de stemming kan verbeteren. Het precieze werkingsmechanisme van deze stof moet nog verder in kaart gebracht worden maar in alle gevallen verhoogd het de neuroplasticiteit van de hersenen.

Uit een andere studie in “Nature Medicine” bleek dat psilocybine de hersenen kan helpen de verbinding met gebieden die geassocieerd worden met depressie te verminderen. Ook helpt psilocybinegebruik in het algemeen om depressieve symptomen te verminderen, blijkt uit klinisch onderzoek met mensen en dieren.

Naast al deze onderzoeken laten dierproeven met psilocybine een duidelijk effect op het geestelijk welzijn zien. Dit zit hem vooral in het vermogen om inflammatie en andere stressveroorzakers te verminderen. Dit zijn allemaal potentiële factoren die een depressie kunnen veroorzaken, en onderzoeken tonen aan dat psilocybine hiervoor een effectieve behandelingsmogelijkheid is.

Biologische mechanismen en psychologische ervaringen zijn redenen om enthousiast te zijn over psilocybine en andere psychedelische stoffen. De ervaring die mensen van de middelen krijgen is meestal inzichtgevend, betekenisvol, en spiritueel van aard. Dit is het meest voorkomende geluid van mensen die psilocybine gebruiken voor gedragsveranderingen.

De Unieke Voordelen van Psilocybine

Tijdens het onderzoek om het gebruik van psilocybine voor verschillende geestelijke gezondheidstoestanden verder te ontdekken, zijn er interessante bevindingen aan het licht gekomen. Onderzoekers hebben twee kenmerken kunnen aantonen die psilocybine een aantrekkelijke behandeloptie maken voor psychische aandoeningen.

Het eerste dat moet worden opgemerkt is dat het middel weliswaar een paar bijwerkingen heeft, maar niet verslavend is. Psilocybine geeft deze bijwerkingen alleen bij gebruik in een ongecontroleerde omgeving.
Het tweede kenmerk is dat de effecten van psilocybine langdurig kunnen zijn. Het is daarom aan te raden om het middel uitsluitend met tussenpozen te gebruiken om de kans op bijwerkingen te verkleinen.

Deze twee feiten zijn erg belangrijk in het kader van de veiligheid en vormen een schril contrast in vergelijking met andere psychedelica waarbij veel vaker bijwerkingen optreden welke jaren lang kunnen aanhouden.

Onderzoek om de mogelijkheden van psilocybine volledig te begrijpen is nog in volle gang, waarbij een aantal onderzoekscentra het voortouw nemen. Plotseling kwam aan het meeste psychedelica onderzoek uit de V.S. een abrupt einde. Dit was het gevolg van de criminalisering van het bezit en de vervaardiging van psilocybine en vele andere psychoactieve stoffen.

Tegenwoordig vallen wetenschappers echter terug op oude onderzoeken om hun potentieel verder te bestuderen. Nieuwe kleinschalige onderzoeken en klinische proeven tonen weer aan dat het een effectieve behandeling is voor gebruikstoornissen. In de meeste van deze proeven werden echter slechts enkele deelnemers gebruikt.

Er is nog veel meer te leren, en u kunt verschillende onderwerpen die we hebben behandeld in onze blog vinden. We hebben ook een Smart Shop, en hier kunt U verschillende soorten magische truffels vinden. U kunt Uw magische truffels bij ons kopen. Van Tampanensis tot Mexicana en Galindoi, U kan het allemaal krijgen bij Microdose Bros. We verzenden discreet in Europa.

Magische Truffels kopen in Europa kan niet makkelijker.