5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini Cart

50%

Чага – 30 мл

(59 відгуків)

15.00

 • Коректна
  доставка

 • Швидка
  доставка

 • Безпечна
  оплата

 • Можливість
  відстеження

Завжди швидка та коректна доставка вам додому з можливістю відстежити посилку.

Використання Чаги (Березового чорного гриба) має багату історію. За тисячолітній вплив на людину цей гриб отримав відповідну назву.

Його називають «королем лісу». У таких регіонах, як Сибір, Китай і Скандинавія, Чага має майже божественний статус. В Америці Чагу називають «королем трав». На нашу думку, Чага заслуговує на ці прізвиська вдвічі більше. Чага – це не гриб, з яким ви, напевно, думаєте, що знайомі, а саме гриб з ніжкою та капелюшком. Чага – це так званий склероцій, який насправді є дуже твердим.

Щоб зробити незліченну кількість здорових речовин із чаги доступними для вас, ми використовуємо високотехнологічну процедуру 3-кратної екстракції (так само, як ми робимо це для всіх наших грибів). Частиною цієї процедури є техніка ультразвукової екстракції.

В результаті повний спектр життєво важливих речовин Чаги присутній в екстрактах Харчових спор. Наш рідкий екстракт Чаги стандартизований до колосального вмісту 30% полісахаридів.

Артикул: 2014542 Категорії: ,

Опис

Рідкий Екстракт Чаги

екстракт чаги-Купити:

Цей продукт дуже підходить вегетаріанцям.

Контейнер (пляшка-крапельниця), в якому ви отримаєте рідкий екстракт, виготовлений з високоякісного фіолетового скла MIRON® і повністю придатний для багаторазового використання. Скло MIRON захищає продукт від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, завдяки чому поживні речовини в рідині залишаються оптимально захищеними, а термін зберігання значно покращується!

Споживання продукту може посприяти:

Нормальній роботі імунної системи.
Підтримці здорового поділу клітин.
Утворенню еритроцитів.

Інструкція з використання -екстракт чаги

Дозування: приймати по половині піпетки двічі на день. (Уникайте газованих напоїв)

Інгредієнти

Інгредієнти з розрахунку на 10 крапель:

%RDA
Рейші 500 мг
Вітамін B6 225 мкг 15%

алк. 20% об

Чага (Inonotus obliquus), вода, алкоголь, холекальциферол (вітамін D3)

Вміст

30 мл (60 доз на 30 днів)

Попередження про товар

Зберігати в недоступному для дітей місці. Перед використаннямобов’язково проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви вагітні, годуєте грудьми або маєте проблеми зі здоров’ям. Зберігати при кімнатній температурі в темному місці.

Ось повний посібник із мікродозування. Якщо ви хочете навчитися, переходьте за посиланням.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Morocco 5 – 7 €59,93
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

59 відгуків для Чага – 30 мл

 1. English

  Clim Tempels (перевірений власник)

  I occasionally suffer from insomnia, but I am not a big fan of taking medication. I did a little research and stumbled upon this Chaga – 30ml. After one cup, I got the best sleep I have ever had in many years.No bad effects, and I woke up refreshed and ready to tackle the day.

 2. English

  Marissa Schilders (перевірений власник)

  I mixed it into my jar of coffee and mixed it. Now every morning, it brew’s with my favorite coffee.

 3. English

  Yousef Vliegenthart (перевірений власник)

  I love Chaga – 30ml drops. I make myself hot tea with a full dropper of honey daily (sometimes twice). Today I added some lemon as well. I have been dealing with some congestion (not sure if it’s due to allergies or a cold), and after drinking this, my sinuses seem to clear up.

  I’ve been dealing with some autoimmune inflammation, and I hope to drink this long-term will help improve some of my symptoms. We’ll see, but this has been something I have enjoyed as a daily treat.

 4. English

  Wulfert Nieskens (перевірений власник)

  I just received Chaga – 30ml. Started taking it three days ago. Tastes great. Will have to let you know how I am feeling. So far, so good.

 5. English

  Alessia ter Heide (перевірений власник)

  I love Chaga – 30ml for great taste and works! Take it before bed for some great dreams!

 6. English

  Arne Borg (перевірений власник)

  This liquid works quickly when put under the tongue. I can stay calm and focused the whole day.

 7. English

  Cranenbroek (перевірений власник)

  I have been taking this product to prevent Alzheimer’s because my family has many cases. I did notice a slight improvement in sleep quality as well. However, I wish the dropper would work!

 8. English

  Buse Krijt (перевірений власник)

  Chaga – 30ml is a good product for helping maintain overall health and wellness.

 9. English

  Rudy Anker (перевірений власник)

  Chaga – 30ml has a strong, rich flavor which takes some getting used to. I add it to my tea every morning. I take it for the health benefits. Foodsporen always has top-quality products

 10. English

  Willemieke (перевірений власник)

  I bought Chaga – 30ml a few weeks ago, I have drunk Chaga tea I made from raw material, but I prefer this way. Flavour is fine when added to a drink. I love that these are organic, so I know no hidden nasties are getting in. I feel more balanced and have a better sense of well-being. These kinds of products are more preventative and help stop you from feeling unwell in the first place. Tempted to try the rishi next 🙂

 11. English

  Peter-Paul (перевірений власник)

  Adding this to coffee or tea is quite effective for improving my focus. It isn’t easy to pick up how it tastes once mixed. You will see the effects in no time. Stay within the daily recommended dose.

 12. English

  Tialda Oenema (перевірений власник)

  I received my product on time and have just taken some. I instantly felt an energy of balance and clearing within my body and mind from the beautiful mushroom medicine. It was quite palpable..I highly recommend Chaga – 30ml

 13. English

  Justa Engelen (перевірений власник)

  I’ve tried other brands, and this one is more influential. For those familiar with double extracts, I noticed a massive progress in my brain fog with this Chaga after three weeks.

 14. English

  Anne-Floor (перевірений власник)

  It is an organic Chaga mushroom tincture. It’s easy to use (use the provided pipette to add two drops to food or a drink, [or even just onto the tongue] once a day) and has a slight ethanol taste. The flavor is mostly lost when added to tea or most dishes.

 15. English

  Hannelore Harting (перевірений власник)

  Good quality, plastic-free, high-strength mushroom extract. I’ve been taking this and lions mane for some months now and hope to reap the rewards they offer.

 16. English

  Pietsje Bulsink (перевірений власник)

  Great taste and strong nutritional value. Really recommended.

 17. English

  Sertaç Loeff (перевірений власник)

  Got the Chaga – 30ml as a present for a friend, and they have been using it daily in their hot beverages.

  They loved it and told me how positively it had impacted their mood and energy levels within the first few days of using it. I will get this for myself and try the shitake and lion’s mane.

  Wholly recommend the seller and product!

 18. English

  Marcellinus (перевірений власник)

  I am so happy with this product! I have been using this daily by adding it to my teas and coffee for immune support, and I love how it’s designed with eco-friendly materials. I recommend this to anyone looking to add the many benefits of mushrooms to your lifestyle.

 19. English

  Fred (перевірений власник)

  I’ve been taking chaga 30ml for a few weeks now and have already noticed a difference in my energy levels.

 20. English

  Ume (перевірений власник)

  This product is easy to use and tastes great. I love adding chaga 30ml to my smoothies.

 21. English

  Josh (перевірений власник)

  Chaga 30ml has helped me with my seasonal allergies, reducing inflammation and congestion.

 22. English

  Hakimi (перевірений власник)

  As someone who struggles with immune system issues, I’m grateful to have found chaga 30ml as a natural solution.

 23. English

  Allison (перевірений власник)

  Chaga 30ml has helped me manage my stress and anxiety levels.

 24. English

  Rice (перевірений власник)

  I’ve been using chaga 30ml as a daily supplement and feel more focused and alert

 25. English

  Scott (перевірений власник)

  Chaga 30ml has helped me with my digestion and overall gut health.

 26. English

  Paul (перевірений власник)

  I appreciate that this product is vegan and gluten-free, making it accessible to a variety of dietary needs.

 27. English

  Chris (перевірений власник)

  As someone with a history of thyroid issues, I’ve found Chaga 30ml to be a helpful addition to my protocol.

 28. English

  Kanaga (перевірений власник)

  Chaga 30ml has helped me with my joint pain and stiffness, reducing inflammation and increasing mobility.

 29. English

  Josephine (перевірений власник)

  Chaga 30ml has given me a boost in my fitness routine, helping me to recover more quickly from workouts.

 30. English

  Austine (перевірений власник)

  I appreciate that this product is sustainably sourced and supports small businesses.

 31. English

  Lanre (перевірений власник)

  Chaga 30ml has helped me with my sleep quality, allowing me to wake up feeling refreshed and energized.

 32. English

  Rebecca (перевірений власник)

  I appreciate that this product is made with high-quality chaga mushrooms and no artificial ingredients.

 33. English

  Wayne (перевірений власник)

  I’ve been feeling more balanced emotionally and mentally since incorporating chaga 30ml into my daily routine.

 34. English

  Omos (перевірений власник)

  I’ve noticed an improvement in my skin’s appearance after taking chaga 30ml regularly

 35. English

  Paul (перевірений власник)

  I appreciate that this product is vegan and gluten-free, making it accessible to a variety of dietary needs.

 36. English

  Luke (перевірений власник)

  Chaga 30ml has helped me with my brain fog and memory issues, increasing my mental clarity and focus.

 37. English

  Shaw (перевірений власник)

  This product has a delicious earthy taste and is easy to incorporate into my daily routine.

 38. English

  Hardy (перевірений власник)

  Chaga 30ml has helped to regulate my mood swings and irritability, improving my overall sense of well-being.

 39. English

  Mendes (перевірений власник)

  I appreciate that this product is third-party tested and has no harmful contaminants.

 40. English

  Success (перевірений власник)

  Chaga 30ml has helped me with my chronic fatigue, giving me a natural energy boost.

 41. English

  Mike (перевірений власник)

  This product is a great alternative to caffeine and has helped me reduce my coffee intake.

 42. English

  Pedro (перевірений власник)

  I’ve noticed an improvement in my hair and anil health since adding chaga30ml to my daily routine.

 43. English

  Saul (перевірений власник)

  Chaga 30ml has helped me with my menstrual cramps and discomfort, reducing inflammation and pain.

 44. English

  Kyle (перевірений власник)

  I appreciate that this product is affordable and accessible to a wide range of people.

 45. English

  Francisco (перевірений власник)

  I’ve been feeling more positive and optimistic since taking chaga 30ml.

 46. English

  Alphonso (перевірений власник)

  This product has helped me with my skin’s elasticity and firmness, reducing the signs of aging.

 47. English

  Xavi (перевірений власник)

  Chaga 30ml has given me a natural immunity boost during cold and flu seasons.

 48. English

  Claudette (перевірений власник)

  I appreciate that this product is made with organic chaga mushrooms, ensuring maximum potency and purity.

 49. English

  Saira (перевірений власник)

  I’ve noticed an improvement in my overall digestion since incorporating chaga 30ml into my daily routine.

 50. English

  Maria (перевірений власник)

  Chaga 30ml has helped me with my eczema and dry skin issues, reducing inflammation and dryness.

 51. English

  Nancy (перевірений власник)

  This product has a subtle, earthy taste that is easy to mix into drinks or food.

 52. English

  Andrea (перевірений власник)

  Chaga 30ml has helped me with my allergies and congestion, reducing inflammation and mucus production.

 53. English

  Solomon (перевірений власник)

  I appreciate that this product is made with sustainable and ethically sourced ingredients.

 54. English

  Surajo (перевірений власник)

  I’ve been waking up feeling more rested and refreshed since taking chaga 30ml regularly.

 55. English

  Timon (перевірений власник)

  This product has helped me with my overall energy levels, reducing fatigue and lethargy.

 56. English

  Sauron (перевірений власник)

  Chaga 30ml has given me a natural boost in immunity and overall health.

 57. English

  Nick (перевірений власник)

  I appreciate that this product is made with simple and natural ingredients, ensuring maximum potency and purity.

 58. English

  Lionel (перевірений власник)

  I’ve noticed an improvement in my joint and muscle flexibility since taking chaga 30ml regularly.

 59. English

  Nasa (перевірений власник)

  This product has helped me to feel more grounded and centered, reducing stress and anxiety levels.

Відображати лише відгуки на Українська (0)

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Frequently bought together

Select your currency
EUR Євро
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!