5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini Cart

Hawaiian Magic Mushroom Spores

(30 відгуків)

20.00

 • Коректна
  доставка

 • Швидка
  доставка

 • Безпечна
  оплата

 • Можливість
  відстеження

Завжди швидка та коректна доставка вам додому з можливістю відстежити посилку.

Відчуйте неперевершену потужність High Hawaiians, вважаються одними з найпотужніших грибів для культивування. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі, наповненої незвичайним щастям, глибоким зв’язком, збільшеною співчуттям та покращеною творчістю. Підготуйтесь до енергетичного імпульсу, що супроводжується приємним теплим, поколюючим відчуттям. Будьте готові до по-справжньому незабутньої подорожі, яка залишить нестерпний слід у вашій свідомості.

Категорії: ,

Опис

Спори Гавайських магічних грибів

Розкрийте потужність культури Магічних грибів за допомогою нашої зручної ампули для культури, ідеально підготовленої для інокуляції у бажаний субстрат. Готуйтеся до надзвичайно потужних ефектів грибів псилоцибе Гавайських, завдяки чому вони стають одними з рідкісних штамів, які досягають ідеального балу на нашій 5-пальцевій шкалі.

Приготуйтеся до перетворюючого подорожі з грибами High Hawaiians, де галюцинації, найімовірніше, з’являться при великих дозах. Навіть менші кількості викликатимуть хвилі глибоких відчуттів у вашому тілі, по мірі того, як ефекти займають своє місце.

Підсилені відчуття, розкрита креативність і глибоке сполучення з природою чекають на вас. Відчуйте надзвичайну і неперевершену подорож, яка залишить незабутнє враження на вашій свідомості. Приготуйтеся до дивовижної та унікальної пригоди!

Як використовувати спори Гавайських магічних грибів

Крок 1

Докладно вимийте руки і очистіть зовнішню поверхню ампули для культури за допомогою вологої, чистої тканини. Для оптимальної стерилізації рекомендуємо використовувати стерильний алкогольний тампон для усунення будь-яких бактерій.

Крок 2

Шприц безпечно упаковано в стерильну упаковку. Переконайтеся, що шприц залишається неконтамінованим і відкрийте упаковку в чистому середовищі.

Крок 3

Повільно відкрийте кришку ампули для культури, залишивши її слабо приоткритою (але не повністю відкритою). Це дозволить заповнити шприц без будь-яких проблем, пов’язаних з вакуумом.

Крок 4

Уважно вставте голку через гумову прокладку і заповніть шприц.

Крок 5

Після заповнення шприцу він готовий для використання для інокуляції обраного субстрату. Дозвольте культурі рости в субстраті при кімнатній температурі. Через кілька днів міцелій стане видимим, що свідчить про успішний ріст.

Склад

100% міцелій, вермікуліт, перліт. Містить 5 мл.

Термін придатності

Пуркуаріальні пляшки виробляються в стерильних умовах і повинні зберігатися в темному і холодильнику (2-8 °C), щоб збільшити їх термін придатності.

Попередження щодо продукту

Забезпечте недоступність цього продукту дітям. Використовуючи цей продукт, робіть це в межах вашого дому або в безпечному місці, де ви почуваєте себе безпечно, і маєте когось, хто може надати допомогу під час вашої подорожі.

Якщо ви вагітні або годуєте груддю, не використовуйте цей продукт. Споживання може ускладнити вашу здатність керувати транспортом. Уникайте поєднання цього продукту з алкоголем, наркотиками або медикаментами. Крім того, цей продукт не підходить для осіб, які не досягли 18-річного віку.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Morocco 5 – 7 €59,93
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Norway  5 – 7 €14,01
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

30 відгуків для Hawaiian Magic Mushroom Spores

 1. English

  Becca (перевірений власник)

  The Hawaiian Magic Mushroom Spore is a must-have for any serious psychonaut. Its ability to induce powerful hallucinations and deep introspection is unparalleled. Don’t miss out on this incredible strain.

 2. English

  Jimmy (перевірений власник)

  I’ve been searching for a reliable spore supplier, and I’m glad I found the Hawaiian Magic Mushroom Spore. The customer service was outstanding, and the product exceeded my expectations in every way.

 3. English

  George (перевірений власник)

  The Hawaiian Magic Mushroom Spore is a game-changer. The effects were intense, yet it provided a sense of peace and serenity. It’s amazing how something so small can have such a profound impact.

 4. English

  Kaiser (перевірений власник)

  If you’re looking for a strain that will take you on a mystical adventure, look no further than the Hawaiian Magic Mushroom Spore. It’s a potent and powerful strain that will expand your mind and open your heart.

 5. English

  Uthman (перевірений власник)

  I’ve tried other Hawaiian strains before, but the Hawaiian Magic Mushroom Spore is on another level. The visuals were breathtaking, the introspection was profound, and the overall journey was unforgettable.

 6. English

  Benedikt (перевірений власник)

  I recently ordered the Hawaiian Magic Mushroom Spore, and I was blown away by the quality of the product. The mushrooms were potent, the trip was incredible, and the overall experience was simply magical.

 7. English

  Sandra (перевірений власник)

  As someone who values organic and sustainable products, I was delighted to find the Hawaiian Magic Mushroom Spore. Not only do they produce amazing mushrooms, but they are also grown with care and respect for nature.

 8. English

  Otis (перевірений власник)

  The potency of the Hawaiian Magic Mushroom Spore is unparalleled. One small dose provided hours of intense visuals, profound insights, and a deep sense of connection. Truly mind-expanding!

 9. English

  Anthon (перевірений власник)

  The Hawaiian Magic Mushroom Spore is perfect for beginners and experienced users alike. It’s easy to grow and produces a consistent and reliable trip that is both enjoyable and enlightening.

 10. English

  Kalistus (перевірений власник)

  Wow, just wow! The Hawaiian Magic Mushroom Spore truly lives up to its name. These mushrooms provided a euphoric journey through vivid visuals and deep introspection. An absolute must-try for any psychonaut.

 11. English

  Xavier (перевірений власник)

  I’m an experienced cultivator, and the Hawaiian Magic Mushroom Spore has become my go-to strain. The mycelium growth was robust, resulting in a bountiful harvest of beautiful and highly potent mushrooms.

 12. English

  Woods (перевірений власник)

  I’ve been a fan of magic mushrooms for years, and the Hawaiian Magic Mushroom Spore is definitely one of the best strains I’ve come across. It delivers a potent and long-lasting trip that is truly unforgettable.

 13. English

  Frank (перевірений власник)

  The Hawaiian Magic Mushroom Spore exceeded my expectations. The effects were intense and uplifting, providing a truly transformative experience. I’m grateful for discovering this incredible strain!

 14. English

  Curtis (перевірений власник)

  I’ve tried many different spores, but the Hawaiian Magic Mushroom Spore is by far my favorite. The cultivation process was straightforward, and the yield was incredible. Highly recommended!

 15. English

  Lennart (перевірений власник)

  I recently purchased the Hawaiian Magic Mushroom Spore and was amazed by the fast and successful growth. The potency of these mushrooms was exceptional, and the whole experience was mind-blowing!

 16. English

  Andrew (перевірений власник)

  I’ve experimented with various spore strains, but Hawaiian Magic Mushroom Spore stands out from the rest. The overall growth and development were remarkable, and the resulting mushrooms provided an ethereal experience. Truly exceptional!

 17. English

  Ron (перевірений власник)

  Hawaiian Magic Mushroom Spore is a true gift to the psychedelic community. The cultivation process was a breeze, and the mushrooms produced a profound, introspective journey like no other strain I have tried before. An absolute game-changer!

 18. English

  Robert (перевірений власник)

  If you’re searching for a strain that offers a mind-altering experience coupled with stunning visuals, look no further than Hawaiian Magic Mushroom Spore. These mushrooms are a work of art and will transport you to new dimensions of consciousness.

 19. English

  Mikel (перевірений власник)

  I have tried numerous spore strains, but none compare to the potency and visual intensity of Hawaiian Magic Mushroom Spore. From the moment they sprouted to the afterglow of the trip, these mushrooms delivered an unforgettable experience.

 20. English

  Boris (перевірений власник)

  Hawaiian Magic Mushroom Spore is a hidden gem among spore strains. Not only was the growth process hassle-free, but the mushrooms themselves were a feast for the senses. An absolute must-try for anyone seeking a mind-expanding journey!

 21. English

  Brian (перевірений власник)

  From beginner to expert, anyone can successfully grow Hawaiian Magic Mushroom Spore. The growth process was smooth, and the resulting mushrooms were incredibly potent. Get ready to experience the mesmerizing power of these spores!

 22. English

  Collins (перевірений власник)

  Hawaiian Magic Mushroom Spore is an exquisite strain that delivers on all fronts. From the ease of cultivation to the final product, these mushrooms exceeded my expectations. Prepare to embark on an otherworldly adventure!

 23. English

  Darcy (перевірений власник)

  I recently cultivated Hawaiian Magic Mushroom Spore, and the experience was nothing short of magical. The potency of these mushrooms is astonishing, and the visual effects are breathtaking. Perfect for connecting with the expanses of the mind!

 24. English

  Eric (перевірений власник)

  As an experienced grower, I can confidently say that Hawaiian Magic Mushroom Spore is top-tier. The spores are vibrant and reliable, and the resulting mushrooms possess a unique potency that sets them apart from other strains. Two thumbs up!

 25. English

  Harry (перевірений власник)

  Hawaiian Magic Mushroom Spore is a treasure for any psychonaut or mushroom enthusiast. The spores germinated quickly, and the mushrooms were full of psychedelic wonders. A must-try strain for fans of mind-altering experiences!

 26. English

  Yuri (перевірений власник)

  If you’re looking for a spore strain that delivers on potency and visual effects, look no further than Hawaiian Magic Mushroom Spore. I was blown away by the mind-bending experience offered by these mushrooms. Absolutely remarkable!

 27. English

  Rice (перевірений власник)

  I cannot sing enough praises for Hawaiian Magic Mushroom Spore. The cultivation process was foolproof, perfect for beginners like myself. The mushrooms were visually stunning, with vivid colors and intricate patterns. This strain is a game-changer!

 28. English

  Kelly (перевірений власник)

  I stumbled upon Hawaiian Magic Mushroom Spore while searching for a more psychedelic strain, and I am thrilled that I did. The growth was swift and abundant, and the mushrooms had a distinct flavor and aroma. A fantastic choice for a mind-altering journey!

 29. English

  Jane (перевірений власник)

  Hawaiian Magic Mushroom Spore is hands down one of the best spore strains I have ever tried. The cultivation process was straightforward, and the yield exceeded my expectations. The mushrooms had a unique and intense visual experience. Truly magical!

 30. English

  Luke (перевірений власник)

  I have been growing Hawaiian Magic Mushroom Spore for several months now, and I am thoroughly impressed with the results. The spores are high-quality and consistently produce robust and potent mushrooms. Highly recommended!

Show only reviews in Українська (0)

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Select your currency
EUR Євро
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!