5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini winkelwagen

Thaise Magische Paddestoelspoor

(28 klantbeoordelingen)

20.00

 • Discreet
  Shipping

 • Fast
  Delivery

 • Secure
  Payment

 • Track &
  Trace

Fast discreet home delivery and always with track & trace

Koop Thaise Magische Paddestoelspoor

Laat u meeslepen in de ultieme party-paddenstoelenervaring met Thaise Magische Paddestoelspoor. Bekend om hun snelle groei en het vermogen om een uiterst sociale, ontspannen en levendige trip mogelijk te maken, zijn deze paddenstoelen een must-have voor elk sociaal samenzijn.

Geniet van de harmoniserende effecten van Thaise paddenstoelen, terwijl ze evenwicht herstellen in uw leven en de ideale energie bieden voor een onvergetelijke tijd. Of u nu een beginner bent of een ervaren psychonaut, deze uitzonderlijke soort is perfect voor alle ervaringsniveaus. Maak u klaar om uw feestervaring naar een hoger niveau te tillen met Thaise paddenstoelen.

Beschrijving

Thaise Magische Paddestoelspoor

Thaise Magische Paddestoelspoor – Maak kennis met de Thaise, ook bekend als “Koh Samui” vanwege de oorsprong ervan. Ontdekt door John Allen tijdens zijn reizen door Thailand in 1991, heeft deze uitzonderlijke variëteit een speciale plaats in het hart van de Thaise traditie. Elke maand komen de Thaise mensen samen voor het vereerde Volle Maan Festival, waar ze de Thaise Magische Paddestoelspoor consumeren en hun heilige en gekoesterde “wolkenpaddenstoelen” eren.

Voor succesvolle en contaminatievrije teelt biedt onze Cultuurampul een superieure alternatief voor conventionele sporenprints en spuiten. Met een grotere kans op succes bevat deze kant-en-klare Cultuurampul de Magic Mushroom-cultuur, waarmee u moeiteloos uw gekozen substraat kunt inenten. Ga op een ongelooflijke en ongeëvenaarde reis met de zekerheid van een geweldige en unieke trip.

Hoe te gebruiken

Gebruiksinstructies:

Stap 1: Was grondig uw handen en gebruik een natte, schone doek om de buitenkant van de Cultuurampul schoon te maken. Voor optimale sterilisatie raden we aan een steriel alcoholdoekje te gebruiken om bacteriën te elimineren.

Stap 2: De spuit zit veilig verpakt in steriele verpakking. Wees voorzichtig om contaminatie te voorkomen en open de verpakking zorgvuldig in een schone omgeving.

Stap 3: Draai voorzichtig de dop van de Cultuurampul los, zodat er gedeeltelijk lucht kan ontsnappen (niet volledig). Deze voorzorgsmaatregel vergemakkelijkt het vullen van de spuit zonder problemen met vacuüm.

Stap 4: Steek de naald door de rubberen afsluiting en vul de spuit met de gewenste hoeveelheid.

Stap 5: Gefeliciteerd! De spuit is nu gevuld en klaar voor gebruik. Gebruik de cultuur om uw gekozen substraat te inenten. Laat de cultuur groeien bij kamertemperatuur in het substraat. Binnen enkele dagen zult u de opkomst van zichtbaar mycelium waarnemen, wat het begin van de groei aangeeft.

Inhoud

100% mycelium, vermiculiet, perliet. Bevat 5 ML.

Levensduur

Sporenflacons worden onder steriele omstandigheden geproduceerd en moeten donker en gekoeld bewaard worden (2-8°C) om hun levensduur te verlengen.

Productwaarschuwing

Productveiligheidsinformatie:

Voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen, houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

 1. Houd dit product buiten bereik van kinderen. Bewaar het op een veilige plaats om onbedoelde toegang te voorkomen.
 2. Het is essentieel om dit product binnenshuis te gebruiken, bij voorkeur in uw eigen huis of een vertrouwde omgeving waar u zich veilig voelt. Bovendien wordt het sterk aanbevolen om een verantwoordelijke persoon aanwezig te hebben die zorg en ondersteuning kan bieden tijdens uw trip.
 3. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, wordt het ten zeerste afgeraden om dit product te gebruiken. Het consumeren ervan kan nadelige effecten hebben op uw welzijn en dat van uw baby.
 4. Het gebruik van dit product kan uw rijvaardigheid of het bedienen van machines belemmeren. Onthoud u van activiteiten die concentratie en coördinatie vereisen terwijl u onder invloed bent.
 5. Het combineren van dit product met alcohol, drugs of medicatie wordt sterk afgeraden. Dergelijke combinaties kunnen leiden tot onvoorspelbare en potentieel gevaarlijke effecten op uw gezondheid.
 6. Dit product wordt niet aanbevolen voor personen jonger dan 18 jaar. Gebruik het niet als u minderjarig bent. Uw welzijn en veiligheid staan bij ons voorop.

Ontdek de verscheidenheid aan magische truffels online bij Microdose Bros Smartshop Utrecht.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Morocco 5 – 7 €59,93
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Norway  5 – 7 €14,01
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

28 beoordelingen voor Thaise Magische Paddestoelspoor

 1. Engels

  William Johnson (geverifieerde eigenaar)

  Thai Magic Mushroom Spore offers an unparalleled journey filled with introspection, joy, creative inspiration, and spiritual awakening

 2. Engels

  Sophia Rodriguez (geverifieerde eigenaar)

  Due to the outstanding results, I will undoubtedly make future purchases of Thai Magic Mushroom Spore. It has earned its place as a staple in my collection.

 3. Engels

  Oliver Müller (geverifieerde eigenaar)

  This strain exhibited exceptional resilience throughout cultivation, demonstrating resistance against contamination and maintaining robust health until maturity. Its durability is noteworthy.

 4. Engels

  Emma Smith (geverifieerde eigenaar)

  With such a plentiful harvest of fruiting bodies, I now have an ample supply of Thai Magic Mushrooms that will last several trips. The abundance ensures many more explorations into psychedelic realms.

 5. Engels

  Noah Fischer (geverifieerde eigenaar)

  The Thai Magic Mushroom Spore showcased a remarkable germination rate, yielding abundant mycelium growth without any failures. It added an element of trust and confidence in its quality.

 6. Engels

  Ava Martin (geverifieerde eigenaar)

  I appreciated the discreet packaging when receiving the spores. The vendor’s attention to privacy ensured that my order was received with discretion intact.

 7. Engels

  Liam Rossi (geverifieerde eigenaar)

  Thai Magic Mushroom Spore delivered on the promised potency, ensuring a powerful and unforgettable experience. This reliability significantly enhances the value for money.

 8. Engels

  Mia Schmidt (geverifieerde eigenaar)

  Throughout my purchase process, the customer service team demonstrated professionalism and promptness in addressing any queries. Their knowledge and advice were invaluable.

 9. Engels

  Ethan Lefebvre (geverifieerde eigenaar)

  Days after consuming these magical fungi, I found that the insights gained, renewed perspectives, and newfound clarity persisted. The value of this transformative experience extends far beyond the duration of the trip itself.

 10. Engels

  Amelia Dupont (geverifieerde eigenaar)

  Despite the potency of the Thai Magic Mushroom Spore, I experienced minimal side effects. Occasional light nausea during the initial stages quickly subsided. Overall, it was a well-tolerated and enjoyable experience.

 11. Engels

  Lucas Gauthier (geverifieerde eigenaar)

  The nature of this psychedelic journey encouraged deep reflection on life’s profound questions. It gifted me ample time to reevaluate choices, embrace gratitude, acknowledge interconnectedness, and appreciate the present moment.

 12. Engels

  Isabella Bianchi (geverifieerde eigenaar)

  Alongside the mental voyage, I also encountered delightful physical sensations. A gentle warmth permeated throughout my body, inducing relaxation and comfort. This added dimension further enriched the overall trip experience.

 13. Engels

  Maxime Leroy (geverifieerde eigenaar)

  A unique aspect of this strain was its ability to foster connectivity with others. Whether it was sharing enlightening conversations or engaging in activities together, the Thai Magic Mushroom promoted empathy, compassion, and understanding amongst individuals.

 14. Engels

  Charlotte Dubois (geverifieerde eigenaar)

  One of the standout features was the awe-inspiring visual hallucinations. Colors became more vivid, patterns morphed and danced, and an ethereal beauty unfolded before my eyes. This psychedelic spectacle provided a breathtakingly immersive experience.

 15. Engels

  Gabriel Moreau (geverifieerde eigenaar)

  The Thai Magic Mushroom expanded my mind beyond its usual boundaries, breaking down limitations and offering fresh perspectives. It prompted introspective questioning and revealed hidden truths about myself and the world around me.

 16. Engels

  Chloe Durand (geverifieerde eigenaar)

  These magic mushrooms facilitated a deep sense of introspection, guiding me on a profound spiritual journey. The insights gained from this experience allowed for personal growth and self-realization.

 17. Engels

  Alexander Weber (geverifieerde eigenaar)

  During my trip, I noticed a significant enhancement of creativity. Ideas flowed effortlessly, leading to unique and insightful thoughts. For any artistic individuals or those seeking inspiration, this strain is a definite game-changer.

 18. Engels

  Grace Scott (geverifieerde eigenaar)

  The Thai Magic Mushroom delivered intense waves of euphoria, elevating my mood and inducing periods of unbridled joy. It offered a truly uplifting and positive experience.

 19. Engels

  Samuel Wright (geverifieerde eigenaar)

  Upon consuming these remarkable mushrooms, their psychedelic properties took me on an enchanting voyage of introspection and heightened sensory experiences. The potency was exceptional, providing a mind-bending journey that exceeded my expectations.

 20. Engels

  Emily O’Connor (geverifieerde eigenaar)

  As the colonization phase came to an end, beautiful fruiting bodies started emerging. Each individual mushroom was remarkably uniform in size and appearance, creating an aesthetically pleasing sight within my grow kit.

 21. Engels

  Louis Caron (geverifieerde eigenaar)

  The Thai Magic Mushroom exhibited vigorous growth throughout its life cycle. The mycelium colonized the substrate rapidly, forming a dense web that was both impressive and satisfying to witness.

 22. Engels

  Alice Meier (geverifieerde eigenaar)

  Within days of inoculating the substrate, tiny white growths began appearing. I was pleasantly surprised by how fast the spores germinated, indicating freshness and viability.

 23. Engels

  Felix Schneider (geverifieerde eigenaar)

  The spores arrived promptly and were neatly packaged. The cultivation process was straightforward, even for beginners like myself. The provided instructions were clear and concise, making the entire experience hassle-free.

 24. Engels

  Olivia Bergman (geverifieerde eigenaar)

  One thing that stood out to me about these spores was their incredible potency. The psychedelic effects were intense and long-lasting, providing a truly profound experience.

 25. Engels

  Leo Van den Berg (geverifieerde eigenaar)

  These Thai Magic Mushroom Spores are perfect for both experienced cultivators and beginners alike. They were extremely easy to work with, requiring minimal effort while still producing impressive results.

 26. Engels

  Harper Kovalenko (geverifieerde eigenaar)

  Upon receiving the spores, I noticed that they were packaged securely and arrived within a few days. The customer service provided by the company was top-notch, ensuring a smooth transaction from start to finish.

 27. Engels

  Benjamin Ivankov (geverifieerde eigenaar)

  I have tried numerous mushroom spores in the past, but none compare to the Thai Magic Benjamin IvankovMushroom Spore. The growth rate was incredibly fast, and the fruits were consistently large and visually stunning.

 28. Engels

  Lily Dvořák (geverifieerde eigenaar)

  The Thai Magic Mushroom Spore exceeded my expectations in every way possible. The spores were of exceptional quality and produced multiple flushes with abundant, potent mushrooms.

Toon alleen beoordelingen in Nederlands (28)

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!