Jednoglasnom odlukom, gradsko vijeće grada Eureka u Kaliforniji odobrilo je dekriminalizaciju psihodelika. To ga čini petim gradom u državi koji to čini. To znači da će se sada sve aktivnosti povezane s enteogenim biljkama i gljivama tretirati kao manji prioritet za policijske snage. To uključuje i uzgoj, distribuciju i posjedovanje enteogenih biljaka. Važno je napomenuti da ova odluka ne vrijedi za osobe mlađe od 21 godine.

Napore za dekriminalizaciju psihodelika u Eureki predvodila je skupina Decriminalize Nature Humboldt. To je lokalna skupina za zagovaranje posvećena proširenju pristupa enteogenim biljkama i gljivama putem političkog i zajedničkog organiziranja. Larry Norris, suosnivač grupe, tvrdio je da visoki troškovi terapijskih rješenja zahtijevaju dekriminalizaciju ovih tvari kako bi se osigurao jednak pristup svim pojedincima, bez obzira na njihovu razinu prihoda.

Ova odluka u Eureki dolazi ubrzo nakon što je guverner Gavin Newsom stavio veto na državni zakon koji je tražio dekriminalizaciju određenih psihodelika. Zakon navodi potrebu za daljnjim istraživanjem njihove sigurnosti i učinkovitosti. Međutim, grad Eureka sada se pridružuje Oaklandu, Santa Cruzu, Berkeleyju, San Franciscu i Arcati kao područjima u Kaliforniji koja su dekriminalizirala psihodelike.

Posjetite blog Microdose Bros sada kako biste saznali više o psihodeličnim gljivama.