5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini Cart

Golden Teacher Magic Mushroom Paddo Grow Kit (Medium 1200CC)

(42 recenzije korisnika)

40.00

 • Diskretna
  dostava

 • Brza
  isporuka

 • Sigurno
  plaćanje

 • Praćenje
  paketa

Brza i diskretna kućna dostava s mogućnošću praćenja paketa

Zlatni učitelj je otporna, mesnata čarobna gljiva sa zlatnim klobucima, koja vam pruža snažno čarobno i misteriozno psihodelično iskustvo. Ovaj moćan soj tijekom prvog uzgoja daje relativno malu količinu, no je druga serija uzgoja daje puno veće količine. Zlatni učitelj, uvijek te ima čemu naučiti 😉

Dostupno u malom, srednjem ili velikom pakiranju.

Opis

Set za uzgoj gljiva Golden Teacher (malo, srednje ili veliko pakiranje)

Zlatni učitelj vas može “poučiti” o različitim dimenzijama i sferama postojanja. Vodi vas na mjesto mudrosti i duhovnosti. Ova zlatna psihodelična gljiva vam može pružiti snažno psihodelično iskustvo. Same gljive su velike, s promjerom klobuka oko 5 cm. Kupite sada čarobni set za uzgoj gljiva Golden Teacher.

Set za uzgoj je 100% naseljen micelijem. Set sadrži sve što vam je potrebno za vlastiti uzgoj. Samo dodajte vodu i slijedite upute i gljivice će niknuti! Sam proizvod se sastoji od vrećicu za uzgoj s filterima za zrak i dvije spajalice.

Svježe pakirani setovi za uzgoj.

Svi naši setovi za uzgoj gljiva su svježe pakirani i najbolje ih je uzgajati netom nakon preuzimanja i to u čistom okruženju. Ipak, neotvoreni set za uzgoj možete čuvati u hladnjaku oko 3 mjeseca, dok izvan njega, rok trajanja je ograničen. Održavajte okruženje sterilnim i čistim, kako biste izbjegli kontaminaciju.

Povrat novca ne vršimo za setove za uzgoj gljiva, jer su kratkog vijeka trajanja, a na njih mogu utjecati razni okolišni čimbenici. Uvijek trebate koristiti svoj set u čistom i sterilnom okruženju.

Izvrstan soj za iskusne korisnike! Uživajte u uzgoju vaših čarobnih gljiva!

Pritisnite Upute za uzgoj

magic-mushrooms-growkits-instructions

Uz setove za uzgoj, sami možete uzgajati čarobne gljive.

U nastavku ćete pronaći upute za uzgoj vlastitih čarobnih gljiva u 8 jednostavnih koraka.*

Kako uzgojiti

Kako uzgojiti čarobne gljive?
Uzgoj vlastitih psihodeličnih gljiva nikada nije bio lakši! Ovaj čarobni set za uzgoj gljiva Golden Teacher sadrži potpuno napunjen supstrat, vrećicu za uzgoj i spajalice – to je sve što trebate za uzgoj čarobnih gljiva kod kuće.

1. korak

Temeljito operite ruke i suhom krpom obrišite vanjski dio seta za uzgoj. Uklonite poklopac i spremite ga za 2. korak.

2. korak

Napunite set za uzgoj do ruba mlakom vodom (20°C), vratite poklopac natrag i ostavite da odstoji 5 minuta.

*Važno: Nikada nemojte ostaviti vodu dulje od 1 sata.

3. korak

Uklonite poklopac i dobro ocjedite vodu; ostavite 10-ak sekundi da se dobro iscjedi voda.

4. korak

Set za uzgoj stavite u vrećicu za uzgoj i napunite vrećicu s 200-250 ml mlake vode (20°C). Zatim preklopite gornji dio vrećice i osigurajte spajalicama.

5. korak

Set stavite na mjesto s sobnom temperaturom 20-25°C i pobrinite se da se ne nalazi na izravnoj sunčevoj svjetlosti, pod svjetiljkom ili blizu radijatora/izvora topline.*

*Važno: vrećica mora ostati zatvorena dok se ne formiraju prvi klobuci veličine pribadača. Do tada, količina CO2 i vlažnost unutar vrećice moraju biti što viši.

6. korak

Kada zapazite prve klobuke veličine pribadača, pustite malo svježeg zraka svaki dan u vrećicu (nekoliko minuta), a zatim set pošpricajte vodom.

*Može proći 10 do 20 dana dok prvi klobuci veličine pribadača ne budu vidljivi.

7. korak

Gljive se mogu brati neposredno prije nego što otvore membrane na dnu klobuka. Tijekom branja, nježno uhvatite stabljiku i okrenite je lijevo/desno, a kada se gljiva olabavi, izvucite ju što je moguće opreznije.*

*Važno: gljiva mora biti potpuno uklonjena kako bi bilo mjesta za nove.

8. korak

Čestitamo, vaš uzgoj je gotov. Ponavljanjem koraka 4. – 7., moguće je dobiti novu seriju gljiva.

Rok trajanja

Svi naši setovi za uzgoj gljiva su svježe pakirani i najbolje ih je uzgajati netom nakon preuzimanja i to u čistom okruženju. Ipak, neotvoreni set za uzgoj možete čuvati u hladnjaku oko 3 mjeseca, dok izvan njega, rok trajanja je ograničen. Održavajte okruženje sterilnim i čistim, kako biste izbjegli kontaminaciju.

Povrat novca ne vršimo za setove za uzgoj gljiva, jer su kratkog vijeka trajanja, a na njih mogu utjecati razni okolišni čimbenici. Uvijek trebate koristiti svoj set u čistom i sterilnom okruženju.

Sadržaj

100% micelij, podloga: vermikulit, perlit.
Vrećica za uzgoj s filterima za zrak i 2 spajalice.

Upozorenje o proizvodu

* Nemojte koristiti čarobne tartufe ako ste loše raspoloženi, depresivni, psihotični ili na drugi način negativno mentalno pristrani. Čarobni tartufi nisu prikladni za maloljetnike i trudnice, niti se preporučuje korištenje teških strojeva pod utjecajem psilocibina.

* Čarobni tartufe se nikada ne bi smjeli uzimati u kombinaciji s alkoholom ili drugim lijekovima (propisanim ili ilegalnim). Započnite s malom dozom te se pobrinite da se nalazite u ugodnom i sigurnom društvu i okruženju.

Posjetite naš blog.

Pronađite nas na Google.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,20
Andorra 2 – 3 €16,72
Austria 2 – 3 €15,83
Belgium 1 – 2 €19,36
Bulgaria 6 – 8 €22,95
Croatia 3 – 5 €22,95
Cyprus 6 – 8 €23,05
Czech Republic 2 – 4 €19,36
Denmark 2 – 6 €16,49
Estonia 4 – 6 €22,95
Finland 3 – 6 €19,95
France 2 – 3 €19,20
Germany* 1 – 3 €13,90
Greece** 6 – 8 €22,95
Hungary 3 – 5 €20,32
Ireland 3 – 4 €19,95
Israel 5 – 7 €16,60
Italy 2 – 4 €19,52
Latvia 3 – 5 €22,95
Lithuania 3 – 5 €22,95
Luxembourg 1 – 2 €18,72
Malta 2 – 4 €18,88
Monaco 2 – 3 €19,20
Netherlands 1 – 2 €6,95
Norway 2 – 6 €16,00
Poland 2 – 3 €17,95
Portugal** 3 – 4 €19,95
Romania 3 – 5 €22,95
San Marino 2 – 4 €19,52
Slovakia 3 – 5 €22,95
Slovenia 2 – 3 €22,95
Spain** 2 – 3 €18,95
Sweden 2 – 6 €19,95
Switzerland 2 – 3 €19,52
United Kingdom 3 – 4 €15,48

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

42 recenzije za Golden Teacher Magic Mushroom Paddo Grow Kit (Medium 1200CC)

 1. Engleski

  Able (Potvrđen vlasnik)

  quality product

 2. Engleski

  Garcia (Potvrđen vlasnik)

  Mushrooms are growing like crazy!

 3. Engleski

  Zackary (Potvrđen vlasnik)

  Feeling very happy to have this kind of loving growing kit. Expecting a great harvest

 4. Engleski

  Teresa J. Blohm (Potvrđen vlasnik)

  I received my product before the delivery date. It was a nice experience

 5. Engleski

  Concetta (Potvrđen vlasnik)

  The package looked clean and unscathed so I’m expecting a great harvest this time as well.

 6. Engleski

  Houston (Potvrđen vlasnik)

  Highly recommended for the quality product

 7. Engleski

  Maxine (Potvrđen vlasnik)

  The Golden Teachers were a first for me, being rather accustomed to other varieties. The first mushrooms came out quickly! I also had a good return. Moreover, I started my 3rd flush. These kits are really topping!

 8. Engleski

  James (Potvrđen vlasnik)

  I was inspired by my friend to buy this Paddo Grow Kit. Now waiting for the result. 🙂

 9. Engleski

  Villanueva (Potvrđen vlasnik)

  Followed the instructions to the letter and got a 423-gram yield. Not bad for a first grow. 🙂

 10. Engleski

  McNeil (Potvrđen vlasnik)

  Without a single complaint, I am fully satisfied with the loving growing mushrooms

 11. Engleski

  Rick L (Potvrđen vlasnik)

  Quick customer service and premium quality products. Thank you

 12. Engleski

  Kimberly (Potvrđen vlasnik)

  Goods were in good condition. Thanks

 13. Engleski

  Ines (Potvrđen vlasnik)

  The mushrooms grew. And grew! Big yields and a great company to buy from. Awesome customer service, and always great at responding to questions.

 14. Engleski

  Uljee (Potvrđen vlasnik)

  Everything is okay, I love it. Will order again for sure.

 15. Engleski

  Vivianne (Potvrđen vlasnik)

  Very professional, good assistance, and great products!

 16. Engleski

  Buursma (Potvrđen vlasnik)

  Very good harvest and nothing wrong. It grows by itself!

 17. Engleski

  Shamara (Potvrđen vlasnik)

  Pretty easy kit, especially for first-time users like me. Also got a decent amount out of it, even though I just got one flush because I messed up the timing and the caps opened up. Still, I liked the product, and I will buy it again.

 18. Engleski

  Henrica (Potvrđen vlasnik)

  It was my first grow-kit purchase, and it exceeded my expectations. That’s all I can say.

 19. Engleski

  Douma (Potvrđen vlasnik)

  Great shrooms !!! They make it simple to grow. Just follow the instructions…it’s that easy,,, shipped to me with no problems. Be sure to keep it as sterile as possible…and ENJOY. Thanks for such a great product

 20. Engleski

  Denzell (Potvrđen vlasnik)

  Look no further on other sites. A friend ordered on this site, the kits are easy to use, and the mushrooms are high quality!

 21. Engleski

  Fidom (Potvrđen vlasnik)

  GoldenTeacher Kit is Excellent, especially for the first-time grower. I am very happy with the yield. I just picked & drying them now 🙂

 22. Engleski

  Jonas (Potvrđen vlasnik)

  I cannot recommend this grow kit enough. The mushrooms produced were potent and satisfying.

 23. Engleski

  Tron (Potvrđen vlasnik)

  Absolute amazing customer service, friendly and helpful with resource and responsive about the order and any additional questions.

 24. Engleski

  Gerhard (Potvrđen vlasnik)

  This kit was so easy to use and produced such fantastic results that I’m already considering buying another one for my next harvest.

 25. Engleski

  Gert (Potvrđen vlasnik)

  This grow kit was an absolute pleasure to use. The mushrooms were flavorful, potent, and sizable.

 26. Engleski

  Henrik (Potvrđen vlasnik)

  If you’re looking to grow mushrooms, look no further than this kit. The Golden Teachers were amazing.

 27. Engleski

  Elsa (Potvrđen vlasnik)

  This kit is simple to use and produces an impressive yield. Highly recommended for anyone looking to try growing mushrooms.

 28. Engleski

  Edith (Potvrđen vlasnik)

  This kit was easy to set up and produced incredibly high-quality mushrooms. A must-try for any mushroom enthusiast.

 29. Engleski

  Johan (Potvrđen vlasnik)

  The Golden Teacher Magic Mushroom grow kit was a breeze to use and produced a significant harvest. I couldn’t be happier with the results.

 30. Engleski

  Knut (Potvrđen vlasnik)

  This grow kit is the way to go if you’re looking to grow Golden Teacher Magic Mushrooms. Easy to use and a great price.

 31. Engleski

  Josef (Potvrđen vlasnik)

  The mushrooms produced from this grow kit were top quality, and I couldn’t be happier with the results.

 32. Engleski

  Markus (Potvrđen vlasnik)

  The Golden Teacher Magic Mushroom grow kit was so simple to use and produced an excellent yield. I would highly recommend this product.

 33. Engleski

  Hugo (Potvrđen vlasnik)

  I was blown away by the quality of the Golden Teacher Magic Mushroom grow kit. It was incredibly easy to use and produced a bountiful harvest.

 34. Engleski

  Hermann (Potvrđen vlasnik)

  This is the best grow kit I have ever used. The mushrooms grown were absolutely amazing.

 35. Engleski

  Alma (Potvrđen vlasnik)

  If you’re looking for a quality grow kit that produces high-quality mushrooms, look no further than the Golden Teacher Magic Mushroom grow kit.

 36. Engleski

  Beate (Potvrđen vlasnik)

  This grow kit produced the most amazing Golden Teacher Magic Mushrooms I’ve ever tasted. I was truly impressed with the results.

 37. Engleski

  Carla (Potvrđen vlasnik)

  I’ve used several grow kits over the years, but the Golden Teacher Magic Mushroom grow kit is unmatched in terms of quality and usability.

 38. Engleski

  Carmen (Potvrđen vlasnik)

  This kit was so simple to use that even a beginner like me could achieve great results. The harvest was plentiful and impressive.

 39. Engleski

  Celine (Potvrđen vlasnik)

  The Golden Teacher Magic Mushroom grow kit is by far the best I have ever used. The mushrooms grown were top notch and mind-blowing.

 40. Engleski

  Clara (Potvrđen vlasnik)

  I would recommend this grow kit to anyone interested in cultivating their magic mushrooms. Great results and excellent value.

 41. Engleski

  Diana (Potvrđen vlasnik)

  I was very impressed with the Golden Teacher Magic Mushroom grow kit. The mushrooms grown were exquisite and satisfactory.

 42. Engleski

  Ella (Potvrđen vlasnik)

  I have tried many different grow kits, and the Golden Teacher Magic Mushroom grow kit is by far my favorite. Top-notch quality and results.

Show only reviews in Hrvatski (0)

Napiši recenziju

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hey It's Joseph from Microdose Bros. Are you interested in Microdosing? Do you have any questions?