Ja, psilocybine kan worden gedetecteerd in sommige drugstests, hoewel dit afhangt van het specifieke type test.

Standaard drugstests, zoals die worden gebruikt voor pre-employment screening, testen doorgaans niet op psilocybine of andere hallucinogene stoffen, omdat deze niet vaak worden misbruikt en geen significant risico vormen voor de veiligheid op de werkplek.

Echter, gespecialiseerde drugstests, zoals die worden gebruikt door wetshandhavingsinstanties of reclasseringsambtenaren, kunnen psilocybine opnemen in hun screeningspanelen, omdat het in de Verenigde Staten wordt geclassificeerd als een Schedule I gecontroleerde stof.

Bovendien kunnen sommige drugstests de metabolieten van psilocybine detecteren, dit zijn de stoffen waartoe het lichaam psilocybine afbreekt nadat het is geconsumeerd. Deze metabolieten kunnen enkele dagen na gebruik in het lichaam blijven en kunnen worden gedetecteerd in urinetests of bloedtests.

Het is ook de moeite waard op te merken dat psilocybine doorgaans niet wordt getest in standaard medische tests, zoals bloedtests of routinematige lichamelijke onderzoeken, tenzij er een specifieke reden is om het gebruik ervan te vermoeden.

Samengevat, hoewel psilocybine doorgaans niet wordt opgenomen in standaard drugstests, kan het worden gedetecteerd in gespecialiseerde screeningspanelen of door het opsporen van de metabolieten ervan in urinetests of bloedtests.