5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini Cart

Magic Truffles Utopia

(31 recenzija korisnika)

20.00

 • Diskretna
  dostava

 • Brza
  isporuka

 • Sigurno
  plaćanje

 • Praćenje
  paketa

Brza i diskretna kućna dostava s mogućnošću praćenja paketa

Utopia Magic Truffles (15 grama)

Samo kratko putovanje od stvarnosti, zatvorite oči i uživajte u čistom čudu Utopije. Psilocybin Utopia Magic Truffles izvodi psihonauta iz svakodnevnog života i vodi u svijet apsolutnog oduševljenja. Divlji uzorci, duboka razmišljanja i euforija čekaju svakoga tko je spreman isprobati ovu izuzetno potentnu magičnu gljivu.

Europske zemlje: Magične gljive su 100% legalne u Nizozemskoj i mogu se poslati u većinu zemalja EU sukladno načelu o međusobnom priznavanju roba Europske komisije.

Microdose Bros šalje diskretno i ima vrlo visok postotak uspješnih dostava. 98% naših narudžbi stiže do zadovoljnih klijenata.

Upozorenje: Preporučujemo da ne koristite ovaj proizvod ako ste trudni ili imate mentalne ili neurološke poremećaje. Trufli su namijenjeni samo osobama starijim od 18 godina.

Skladištenje

Najbolje je trufle čuvati bez vlage u hladnjaku. Preporučujemo da ih stavite u Tupperware s papirnatim ručnicima kako bi ostale suhe i svježe. Važno je držati ih u hladnjaku. Kvaliteta trufli se ne može garantirati ako se čuvaju izvan hladnjaka.

Rok trajanja

Nakon otvaranja, trufli su upotrebljive otprilike 30 dana.
Ako su vaše trufle nepotpakirane i vakuumirane, možete ih čuvati u hladnjaku tri mjeseca.

SKU: 1001035 Kategorije: , ,

Opis

Psilocybin Utopia Magic Tartufi
(15 grama): Obrnuta stvarnost

Psilocybin Utopia nudi efekte slične kao Psilocybin Hollandia. Ova vrsta može vam pružiti ulaznicu koja vam omogućuje da doživite orbitalni let. Ona može izazvati vizualne distorzije, koje su karakterizirane promjenama u svjetlu i osjećajima boja, slično kao u kaleidoskopu. Ova vrsta također može potaknuti lako razmišljanje izvan okvira. Ostali efekti uključuju nagli nalet kreativnosti, duboka razmišljanja i druge intrigantne senzacije. Naša ocjena za ovu vrstu je 5 od 5.

Snaga i korištenje

Psilocybe Utopia je također jedna od najjačih vrsta koje nudimo. Efekti su primjetni već pri vrlo niskoj dozi, dok veće doze pružaju dublje putovanje.

Jedinstvena stvar kod Psilocybe Utopia je da ima dobar okus, blago manje kiselkast, i više orašast. Možete ih konzumirati tako da ih skuhate u čaju ili žvačete. Važno je napomenuti da efekti počinju djelovati između 30 i 60 minuta i mogu trajati do tri do šest sati.

Jačina magicnih tartufa može varirati ovisno o nekoliko faktora, kao što su tjelesna težina, tolerancija i metabolizam. Da biste osigurali sigurno i optimalno iskustvo, preporučujemo korištenje kalkulatora doziranja za Magic Mushroom & Magic Truffles Microdose Bros kako biste odredili odgovarajuću dozu.

Preporučuje se konzumiranje magicnih tartufa na prazan želudac kako bi se maksimizirali efekti. Međutim, važno je ostati hidriran i imati lagani zalogaj ili obrok nakon što prođe psihodelično putovanje.

Molimo vas da imate na umu da efekti magicnih tartufa mogu biti nepredvidivi i varirati od osobe do osobe. Ako imate neko temeljno medicinsko stanje ili uzimate lijekove, preporučuje se konzultacija s zdravstvenim stručnjakom prije konzumacije magicnih tartufa.

Važno je konzumirati ih u sigurnom i ugodnom okruženju s pouzdanim osobama.

Korištenjem kalkulatora doziranja Microdose Bros i slijedeći ove smjernice, možete uživati u sigurnom i pozitivnom iskustvu s magicnim tartufima.

Kalkulator doziranja za Magic Mushroom & Magic Truffles

Upozorenje

Kao što je već spomenuto, Psilocybin utopia je moćan magic truffle i važno je obratiti pažnju na doziranje koje uzimate. Prilikom konzumiranja ove vrste, ne smijete koristiti teške aparate niti voziti. Truffles nisu namijenjene osobama mlađim od 18 godina, a važno je izbjegavati njihovu upotrebu ako imate sklonost depresiji. Posjetite naš blog za više informacija o magic truffles.

Naučite više čitajući ove popularne članke. 👇

Pronađite nas na Google.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Morocco 5 – 7 €59,93
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

31 recenzija za Magic Truffles Utopia

 1. Engleski

  Daniella (Potvrđen vlasnik)

  I found Utopia to be a great strain for creative work. The enhanced sense of focus and creativity was very helpful for me.

 2. Engleski

  Zara (Potvrđen vlasnik)

  The experience on Utopia was very calming and peaceful. I felt very centered and present throughout the experience.

 3. Engleski

  Sara B. (Potvrđen vlasnik)

  Utopia – Highly recommend
  Great product! 5 stars!

 4. Engleski

  Jellie van Heck (Potvrđen vlasnik)

  Brilliant These Utopia truffles are great.
  The taste is really good. Taste walnuts in your mind and then eat half of it. They are quite muscular. I took 3/4 myself because I can tolerate that, but I went sky high; super beautiful visuals and insights! The trip is ready in 3.5 to 4 hours. I will order these subsurface treasures again!

 5. Engleski

  Khadya Dijs (Potvrđen vlasnik)

  On an incredible trip, I uncovered psychedelics, and I can say that it makes me feel good. An extreme trip 1 hour after taking and a feeling of fullness the days that follow, thank you, microdosebros.

 6. Engleski

  Antwan Flier (Potvrđen vlasnik)

  I have recently been testing the “fight against addictions” and depression side. I’m quite surprised with the result.

 7. Engleski

  Eden Baak (Potvrđen vlasnik)

  Incredible truffle; pay attention to the dosage! as usual

 8. Engleski

  Ward Stok (Potvrđen vlasnik)

  I usually concentrate without my brain following all the little butterflies that can cross my thoughts.

 9. Engleski

  George Phillip (Potvrđen vlasnik)

  I gave up my addiction to cannabis and alcohol addiction that I had for the past many years after taking 15 grams of Utopia, followed by 15 grams of High Hawaiians 5 hours later. A beautiful spiritual awakening experience. One-Month ago, I took 15 grams of Utopia and 22 grams of High Hawaiians during the weekend, and I had the most amazing trip experience. I put the headphones on and danced all day long. I’ve just ordered some more this time. I want to try the Valhallas truffles.

 10. Engleski

  Wayne Berg (Potvrđen vlasnik)

  Super product at the top. My friends will be your customer soon. The effects are surprising. I recommend it

 11. Engleski

  Ryan F. Miller (Potvrđen vlasnik)

  Tried a half sachet twice and a whole sachet once. Above all, chew well! Relaxation is deep, on the border of sleep. On the other hand, thoughts and, if you close your eyes, visions are sometimes very creative! I understand that some artists seek creativity with these products!

 12. Engleski

  Jorge Pinas (Potvrđen vlasnik)

  Great trip for me, but a little too hard on my spouse
  These truffles are heavy! I had a really good trip, but my husband was overwhelmed. Be sure to use the shroom calculator 🙂

 13. Engleski

  Noah (Potvrđen vlasnik)

  After trying different magic truffles on Microdose Bros, the Utopias seemed enjoyable and potent. With a high dose, the trip is interesting and intense, although I am surprised to have enjoyed more with the Atlantis, for example, despite Atlantis being less potent. It depends a lot on your state of mind, what you are looking for in the psychedelic trip, and the characteristics of each person.

 14. Engleski

  Archie (Potvrđen vlasnik)

  So I took the whole bag of the Utopia magic truffles and was pleasantly surprised. It wasn’t as strong as I thought it was going to be. However, it was a beauty so, relaxing journey. This was the four-time that I have tried Microdose Bros Truffles. I highly recommend this strain. It was a fantastic trip, and I danced all night long. It was a wonderful experience.

 15. Engleski

  Luke Jacobs (Potvrđen vlasnik)

  On an incredible epic trip, I discover psychedelics, and I can truly say that it makes me feel good. An intense trip six hours after taking and a feeling of fullness in the following days, thank you, Microdose Bros.

 16. Engleski

  8. Wallace (Potvrđen vlasnik)

  I am 62, I have taken many substances, and I must admit, I have had the best trip on my life journey. I highly recommend this product.

  Sincerely,
  Wallace
  Birmingham, UK

 17. Engleski

  Alexander (Potvrđen vlasnik)

  It was my first experience with magic truffles. After two weeks, I decided to write this review. The experience was incredible: beautiful visuals, a lot of introspection, and above all, a very good journey with my mates. The delivery was made very quickly, discreetly, and in perfect condition. Also, the taste of the truffles was a bit nutty, but overall okay.

 18. Engleski

  Arthur (Potvrđen vlasnik)

  Among the best magic truffles I have ever had. I would recommend them to anyone looking for a splendid experience

 19. Engleski

  Harry Amos (Potvrđen vlasnik)

  I love the Microdose Bros packaging in the silver tins. The magic truffles were in a vacuum package. I have tried many psychedelics, from magic mushrooms and LSD to DMT, so I am a very experienced user. This website has incredible strains, and I recommend them to all my mates. It was a super fast UPS delivery with track and trace. The Bros answer all my questions on WhatsApp. They are awesome. I live in London and reach my home in about three days.

 20. Engleski

  Amber (Potvrđen vlasnik)

  I ate the truffles for the first time, all alone. I took (7.5g), and after 15 minutes, I started to feel it kick in, it was tripping but felt a bit mild, so I decided to take the remainder of the truffles, and then it hit me, and it was super potent. It was an incredible 6-hour epic wild journey and perhaps one of the best psychedelic trips of my life.

 21. Engleski

  Sophia (Potvrđen vlasnik)

  I recently tried magic truffles utopia, and it was an incredible experience. The Effects were very positive and uplifting, and the visuals were stunning.

 22. Engleski

  Lauretta (Potvrđen vlasnik)

  Utopia is a great strain of magic truffles for those seeking a more intense and transformative experience. The effects were very strong and lasted for a good amount of time.

 23. Engleski

  Bassey (Potvrđen vlasnik)

  The experience of Utopia was very immersive and engaging. I felt like I was transported to another world, and it was a truly amazing experience.

 24. Engleski

  Shirley (Potvrđen vlasnik)

  I found Utopia to be a great strain for introspection and self-reflection. The effects were very reflective and allowed me to gain some valuable insights.

 25. Engleski

  Caleb (Potvrđen vlasnik)

  The potency of Utopia is not for the faint of heart, but if you’re looking for a truly transformative experience, this is the strain for you.

 26. Engleski

  Kofo (Potvrđen vlasnik)

  The high from Utopia was very clean and clear-headed. I maintained a sense of focus throughout the experience and found it enjoyable overall.

 27. Engleski

  Jennifer (Potvrđen vlasnik)

  The effects of Utopia were very smooth and euphoric. I never felt overwhelmed or anxious, which can be a concern with some other strains of magic truffles.

 28. Engleski

  Chika (Potvrđen vlasnik)

  I tried Utopia with friends, and we all had an incredible time. The visuals were stunning, and the overall experience was very positive.

 29. Engleski

  Henry (Potvrđen vlasnik)

  Utopia is a great choice for those looking for a more spiritual experience. It was very reflective and meditative.

 30. Engleski

  Bella (Potvrđen vlasnik)

  I was blown away by the visuals’ intensity and the euphoria I experienced on Magic Truffles Utopia. One of the more powerful strains out there.

 31. Engleski

  Koko (Potvrđen vlasnik)

  The effects of Utopia were very long-lasting, and I felt energized and focused for hours after the experience.

Show only reviews in Hrvatski (0)

Napiši recenziju

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!