Psychedelica en de hersenen

Er zijn verschillende studies gedaan over psychedelica om te begrijpen hoe ze werken. In dit artikel nemen we je mee door een recente studie die de algemene kennis over de neurowetenschap van psychedelica en twijfel trekt.

Neurotransmitter routes zijn vooral bekend om hun bijdrage aan drug-geïnduceerde hallucinogene ervaringen. De meest betrokken drugs zijn bijvoorbeeld LSD en psilocybine, zo blijkt uit nieuwe bevindingen.

Sommige onderzoekers in de Verenigde Staten en Canada maken nu gebruik van natuurlijke taalverwerking. Dit houdt in dat computers worden gebruikt om de spraakpatronen van verschillende mensen te interpreteren. Het doel is na te gaan of er patronen zijn in een database van meer dan 7.000 hallucinogene ervaringen in de echte wereld met 27 verschillende drugs.

Deze onderzoekers brachten de affiniteit voor verschillende hallucinogene stoffen op neurotransmitterreceptoren in de hersenen in kaart. Dit was een manier om actieve plekken in de hersenen te krijgen, na de identificatie van deze receptoren. De resultaten die zij hebben verkregen, staan in Science Advances en stellen onze kennis over de werking van hallucinogene drugs op de proef.

Het onderzoek was bedoeld om de aard van het menselijk bewustzijn beter te begrijpen. Danilo Bzdok, een computerwetenschapper en arts aan de Canadese McGill Universiteit en een van de onderzoekers, gaf zijn relaas.

Hij vindt psychedelica interessant omdat het een mechanistisch gedefinieerd venster op het menselijk bewustzijn is. Dit komt door de manier waarop de drugs zich binden aan receptoren in de hersenen en zo veranderingen in het bewustzijn teweegbrengen.

De onderzoeksachtergrond

Al vele jaren gebruiken mensen verschillende stoffen om veranderingen in hun bewustzijnsniveau te veroorzaken. Dit omvat het gebruik van peyote door de pre-Columbiaanse samenlevingen, dat zich nu heeft ontwikkeld tot verschillende stoffen vandaag de dag. Voorbeelden van deze stoffen zijn LSD, MDMA, en psilocybine. Wetenschappers hebben nu belangstelling voor de manier waarop deze stoffen geestelijke gezondheidsproblemen behandelen en het bewustzijn van mensen veranderen.

Hoewel deze stoffen al vele jaren worden gebruikt, is het pas sinds kort dat de wetenschappelijke gemeenschappen ze beginnen te onderzoeken. Het onderzoek is er nu op gericht om op grote schaal te begrijpen hoe deze stoffen op de hersenen werken en het bewustzijn veranderen. De meeste van deze drugs hebben alleen invloed op bepaalde typen serotoninereceptoren, namelijk 5-HT2A. Er wordt nog steeds onderzoek verricht om te begrijpen hoe zij andere receptoren beïnvloeden.

Dit is de belangrijkste factor die Danilo en zijn team inspireerde. Zodra ze zagen dat mensen geobsedeerd waren door serotonine, moesten ze verder onderzoek doen naar meer inzichten.

Wat zij deden

Danilo en de andere onderzoekers maakten gebruik van taalverwerkingsprogramma’s om echte patronen te identificeren uit meer dan 7.000 hallucinogene ervaringen.

Stel dat je twee Excel sheets hebt: op één sheet tel je het voorkomen van ongeveer 15.000 woorden uit getuigenissen. Ze kozen de woorden niet willekeurig, en de woorden waren meestal dingen als “bewegend”, “kleur” en “gelukkig”. Hieruit konden zij archetypen ontwikkelen van door drugs veroorzaakte verschuivingen in het bewustzijn.

Op het tweede blad stonden de affiniteiten met verschillende neurotransmitterreceptoren. Dit was in feite het uitgangspunt, waaruit je twee extra bladen en 7.000 rijen kunt halen. Op de ene rij staan de woorden, en op de andere de receptoraffiniteiten.

Hiermee konden de onderzoekers de geneesmiddelen van elke receptor analyseren. Daarnaast konden zij ook de veranderingen in het bewustzijn koppelen aan elke set receptoren. Zo konden ze de semantische structuur en de elementen die psychedelische ervaringen aandrijven in kaart brengen.

Wat zij vonden

Hun bevindingen wijzen erop dat hallucinogene ervaringen zoals het oplossen van het ego niet alleen van 5-HT2A receptoren komen. Ze waren ook het gevolg van activiteiten van naburige receptoren. De studie toont ook de relatie aan tussen drugs en receptoren bij het produceren van auditieve, lichamelijke en visuele ervaringen. Dit omvat bijwerkingen zoals braken en misselijkheid.

Hun bevindingen maakten duidelijk dat gebieden waarvan we dachten dat ze verantwoordelijk waren voor visuele hallucinaties, verbonden waren met andere hersengebieden.

En nu?

Psychedelische drugs zijn algemeen bekend om bewustzijnsniveaus te veranderen en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen. Ze worden ook gebruikt bij de behandeling van therapieresistente depressie en PTSD. We kunnen het potentieel van deze drugs echter alleen volledig benutten als we begrijpen hoe ze werken. We moeten begrijpen hoe ze op neurobiologisch niveau werken.

De studie helpt ons te begrijpen hoe de geneesmiddelen werken op verschillende receptoren en hun exacte receptoren. Het laat ons ook zien hoe de receptoren verschillende soorten ervaringen teweegbrengen.

Psychedelica worden nu ook gebruikt voor de behandeling van verschillende geestelijke gezondheidsproblemen omdat ze effectief zijn. Hun effectiviteit stelt ons in staat deze aandoeningen beter te begrijpen. Daarom is het begrijpen hoe de drugs werken voor verschillende aandoeningen net zo belangrijk voor een succesvolle behandeling.

Voor meer informatie, bezoek onze blog om meer te leren over psychedelica en Microdosering.

Magische Truffels kopen bij Microdose Bros. Deze magische truffels bevatten hoge hoeveelheden visionaire psilocybine.