Psilocybine en hersenschade

Alcohol is een neurotoxine en een gif dat de hersenen kan beschadigen. De schade wordt ook wel Alcohol Related Brain Injury (ARBI) genoemd. Drugs zoals hallucinogenen, depressiva en stimulerende middelen kunnen ook hersenschade veroorzaken. Ook lopen mensen onder invloed van drugs of alcohol een hoger risico op ongevallen met traumatisch hersenletsel (TBI) tot gevolg.

In dit artikel nemen we alles door wat u moet weten over ARBI en andere vormen van hersenletsel. We zullen ook de effecten van de bovenstaande drugs behandelen en hoe ze hersenbeschadiging kunnen veroorzaken. Daarna zal ik je laten zien hoe psilocybine alcohol-geïnduceerde hersenbeschadiging kan omkeren met onderzoeksresultaten.

Door Alcohol veroorzaakt hersenletsel

Alcoholgebruik op matige tot hoge niveaus gedurende een lange periode kan ARBI veroorzaken. Overmatig alcoholgebruik, zelfs gedurende een korte periode, kan ook ARBI veroorzaken. Kortstondig gebruik kan ook het beoordelingsvermogen, het evenwicht en de coördinatie beïnvloeden en remmingen verminderen. Dit zijn allemaal factoren die traumatisch hersenletsel kunnen veroorzaken.

Een van de belangrijkste factoren die bijdragen tot ARBI is een tekort aan vitamine B1 (Thiamine). Dit is een van de essentiële voedingsstoffen die de hersenen nodig hebben om gezond te blijven. Het lichaam maakt echter geen thiamine aan, en het moet aanwezig zijn in het voedsel dat we eten. Alcohol verandert de effectieve absorptie van thiamine door zwelling in het maagslijmvlies te veroorzaken. In combinatie met een slecht dieet wordt het thiamineniveau in het lichaam extreem laag.

ARBI kan ook leiden tot andere gezondheidsproblemen, die kunnen bestaan uit:

 • Roekeloos gedrag en impulsiviteit
 • Gebrek aan motivatie
 • Sociaal isolement
 • Concentratieproblemen en afleidbaarheid
 • Stemmingsstoornissen en depressie
 • Verminderd beoordelingsvermogen en gebrek aan zelfbewustzijn

Er zijn ook verschillende soorten ARBI, en dit is afhankelijk van de plaats van het hersenletsel.

 • Het amnesiesyndroom van Korsakoff: Treedt op als gevolg van een hoog thiamine tekort.
 • Wernicke’s encephalopathie: Kan ook optreden als gevolg van een hoog thiamine tekort
 • Stoornis in de frontale kwab: Verandert gedrag, persoonlijkheid, en cognitie
  Hepatische encefalopathie: Komt voor als gevolg van leverziekte
 • Perifere neuropathie: kan sensorische problemen veroorzaken aan voeten, benen en handen
 • Cerebellaire atrofie: Kan coördinatie en evenwicht beïnvloeden

Ander geneesmiddel gerelateerd hersenletsel

De meeste drugs zijn giftig, en hun giftigheid verschilt naargelang het soort drug en de hoeveelheid die wordt ingenomen. Drugsmisbruik en -misbruik kunnen leiden tot een van deze gevolgen:

 • Hypoxisch hersenletsel
 • Hartaanval
 • Beroerte
 • Aanvallen

Er zijn drie verschillende categorieën psychoactieve drugs, en wel op grond van hun effect op het centrale zenuwstelsel. De drie verschillende klassen zijn stimulerende middelen, depressiva en hallucinogenen.

Eén ding moet worden opgemerkt: er kunnen wisselwerkingen optreden na het samen innemen van verschillende drugs. De interactie kan plaatsvinden tussen recreatieve stoffen, voorgeschreven medicijnen, supplementen, vrij verkrijgbare medicijnen, kruidenremedies en vitaminen.

Deze interacties kunnen zeer ernstig zijn en vereisen in sommige gevallen dringende aandacht.

Stimulerende middelen

Dit zijn drugs die het centrale zenuwstelsel stimuleren om de lichamelijke activiteit en alertheid te verhogen. Voorbeelden van deze middelen zijn methylfenidaten, pseudo-efedrine, nicotine, cafeïne, ecstasy, cocaïne, amfetamines en betelnoten.

Depressiva

Depressiva zijn middelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken. In kleine doses kunnen ze leiden tot gebrek aan concentratie, ontremming, verminderde coördinatie, ontspanning en euforie. Grotere doses kunnen bewustzijnsverlies en zelfs de dood tot gevolg hebben.

Voorbeelden van depressiva zijn antipsychotica, antihistaminica, alfa- en bètablokkers, kalmeringsmiddelen, spierverslappers, anticonvulsiva, opioïden, benzodiazepinen, barbituraten, cannabis en alcohol.

Hallucinogenen

Dit zijn drugs die het denken, de emotie, het gevoel en de waarneming kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van hallucinogenen zijn mescaline, LSD, en psilocybine, dat wordt aangetroffen in magische truffels. Recent onderzoek toont echter aan dat psilocybine door alcohol veroorzaakte hersenschade kan terugdraaien. We zullen het onderzoeksbewijs hieronder onderzoeken.

Hoe psilocybine door alcohol veroorzaakte hersenbeschadiging kan omkeren volgens onderzoek

Onderzoekers zijn al bijna een halve eeuw op zoek naar verschillende manieren om alcoholgebruiksstoornissen te behandelen. Een van de onderzochte opties is het gebruik van psychedelica, die een groot potentieel hebben laten zien. Vandaag onderzoeken wetenschappers de bevindingen van eerder onderzoek om dit potentieel volledig te begrijpen.

In een recente studie hebben onderzoekers de effectiviteit van psilocybine en psychedelica kunnen aantonen. De resultaten tonen aan hoe de stof gebieden in de hersenen kan herstellen die het verlangen naar alcohol triggeren. Dit gaf ook een idee van het potentieel ervan bij het beheren van alcoholgebruiksstoornissen.

De studie staat in het tijdschrift Science Advances, en het is een voortzetting van onderzoek uit de late jaren 1950. Dit was de tijd waarin Abram Hoffer en Humphry Osmond LSD toedienden aan alcoholisten. Uit hun onderzoeksresultaten blijkt dat ongeveer 45% van de patiënten een jaar na de toediening van de drug nog nuchter was. Dit was een opmerkelijke prestatie in het beheersen van de aandoening.

Studies tonen aan dat alcoholgebruik verantwoordelijk is voor ongeveer 6% van de sterfgevallen wereldwijd. Daarom zijn behandelingen om het hunkeren naar alcohol te stoppen hoogst noodzakelijk.

Korte achtergrond van de nieuwe studie

Om deze nieuwe studie volledig te begrijpen, moeten we de neurobiologie van de hersenen onderzoeken. De prefrontale cortex van de hersenen is het deel dat cognitieve functies zoals impulscontrole, cognitieve flexibiliteit en aandacht regelt. Eerdere studies tonen ook aan dat chronisch en intermitterend alcoholgebruik negatieve effecten kan hebben op de neuronen van de prefrontale cortex.

Een van de co-auteurs van de studie, Marcus Meinhardt, gaf een uiteenzetting over hoe zijn team de effecten van alcohol op glutamaatreceptoren heeft geïdentificeerd. De receptor is de metabotropische glutamaatreceptor subtype 2 (mGluR2).

Glutamaat is een van de neurotransmitters die verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de hersenen. Wanneer de receptoren zijn aangetast, komt de neurotransmitter niet bij de juiste receptoren terecht. Alcohol kan ook de productie van glutamaat veranderen. mGluR2 verlies kan optreden na overmatig alcoholgebruik.

Psilocybine is een serotonerg psychedelicum, wat betekent dat het werkt op de serotonine receptoren in de hersenen. Onderzoeken tonen ook aan dat mGluR2 en serotonine receptoren andere functies kunnen beïnvloeden, en psilocybine kan op beide receptoren werken.

Belangrijkste onderzoek en bevindingen

In de studie gebruikten zij alcoholdamp om muizen gedurende zeven weken te bedwelmen. Gedurende die periode volgden zij het gedrag van de muizen en de moleculaire veranderingen in hun hersenen. Het onderzoek had drie groepen

 • Controlegroep
 • Hogere dosis psilocybine
 • Lagere dosis psilocybine

In overeenstemming met de hypothese was mGluR2 lager in de hersenen van muizen met alcoholafhankelijkheid. Dit ging gepaard met een groter verlangen naar alcohol en een lagere uitvoerende functie. Dit impliceert dat alcoholafhankelijkheid veranderingen in de hersenen van de muizen teweegbracht.

Bij mensen met een alcoholverslaving kan de stoornis in het alcoholgebruik na verloop van tijd zeer ernstig worden. De hersenen van de muizen waren in staat aan te tonen hoe verschillende functies veranderen na alcoholgebruik. Het opwindende van het onderzoek is echter dat de muizengroepen op psilocybine hun mGluR2 expressie volledig hadden. Deze bevinding is vergelijkbaar met de onderzoeksresultaten uit de jaren 1950 waarbij LSD werd gebruikt.

Hoop voor de toekomst

De bevindingen van het onderzoek zijn veelbelovend, maar het was op muizen, en wij zijn mensen. Wat we wel weten is dat de expressie van mGluR2 bij mensen met een alcoholgebruiksstoornis lager is. Ook is psilocybine een veelbelovende behandelingsoptie voor mensen met een stoornis in het gebruik van alcohol, ook al is het onderzoek nog gaande.

Er zijn nog veel dingen die je kunt leren over psilocybine en hoe het veelbelovend is bij het behandelen van verschillende gezondheidsaandoeningen. Je kunt meer leren op onze blog omdat we verschillende onderwerpen hebben doorgenomen.

Sommige van deze onderwerpen zijn onder andere

Je kunt ook onze Microdose Bros Shop hier bekijken om je magische truffels te kopen. We hebben verschillende soorten beschikbaar, en we verzenden discreet door heel Europa.

Populaire soorten zijn verkrijgbaar in onze online winkel.

Magische Truffels online kopen en discreet bij Microdose Bros. magische truffels bevatten grote hoeveelheden psilocybine.

Populaire soorten zijn verkrijgbaar in onze online winkel.

Learn More about Microdosing | MB Superfoods - Microdose Bros
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via Whatsapp voor meer info. Ons team kan daar uw vragen beantwoorden.