Psilocybine is misschien beter dan antidepressiva

We weten allemaal dat de belangrijkste psychedelische stof in magische truffels psilocybine is, dat verschillende farmacologische werkingen heeft. Een van deze werkingen is bij gezondheidsaandoeningen zoals depressie. De meeste mensen zoeken echter nog steeds hun toevlucht in antidepressiva zoals SSRI’s (selectieve serotonine heropname remmers) om depressies te reguleren.

In dit artikel zullen verschillende bewijzen worden besproken die aantonen dat psilocybine net zo effectief is als deze antidepressiva. In vergelijking met deze antidepressiva, presteert psilocybine beter dan de meerderheid in het verlichten van de symptomen van een ernstige depressie. Psilocybine presteerde ook beter dan veel andere voorgeschreven medicijnen in verscheidene fase II studies.

Verscheidene studies tonen aan dat ze vergelijkbare effecten hebben. Een voorbeeld is een 6 weken durend onderzoek met ongeveer 60 patiënten met een matige tot hevige depressie. In dit onderzoek hadden beide middelen dezelfde mate van activiteit, vooral wanneer escitalopram en hooggedoseerde psilocybine werden gebruikt.

Er trad aantoonbaar een snelle verbetering op in de groep die hoge doses psilocybine gebruikte, wat het vermogen van psilocybine om depressie te beheersen ondersteunt. De effecten van de drugs waren ook snel in vergelijking met de groep die escitalopram nam.

Nevenwerking Psilocybine

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan in de afgelopen jaren. Uit één van die onderzoeken bleek dat psilocybine beter was dan escitalopram, vooral onder de nevenwerkingen. Wat opviel was een verbetering bij onder andere het gevoel van sociaal functioneren en welbevinden en het vermogen om emoties te uiten.

Deze nevenwerkingen zijn echter niet voldoende om conclusies te trekken, en er is behoefte aan langere en grotere onderzoeken. Desondanks kunnen we de resultaten van deze nevenwerkingen niet volledig negeren. De resultaten suggereren dat psilocybine een superieure therapie zou kunnen zijn voor depressie en andere aandoeningen.

In de hierboven benoemde studie kregen 59 patiënten psilocybine toegediend, en 29 patiënten escitalopram. Ook werden beide groepen gespiegeld om de uitkomsten te vergelijken. Een ding moet worden opgemerkt: de dosis psilocybine was 25 mg, terwijl de dosis escitalopram 1 mg was.

De belangrijkste reden hiervoor was dat het mogelijk werd om de verwachtingen te standaardiseren. Ook konden de meeste patiënten hierdoor makkelijker de effecten van beide drugs bepalen.

Psilocybine Ondersteunende Therapie

Na de orale dosis bleven de patiënten 6 uur lang op hun bed liggen. Ze zouden luisteren naar verschillende muziekselecties, en elke patiënt had therapeuten of gidsen bij zich. Deze therapeuten boden de steun die ze nodig hadden tijdens hun psychedelische ervaring. De patiënten zouden vervolgens de dag daarna sessies met de therapeuten bijwonen.

De patiënten zouden ook een placebo nemen tussen de psilocybine doses in, terwijl de escitalopram groep dit niet kreeg. Ook de bijwerkingen voor beide groepen waren vergelijkbaar, maar zeer mild.

Diepzinnige Ervaringen

Wat moet worden opgemerkt over het onderzoek is dat de psilocybine patiënten zeer diepgaande ervaringen hadden. Dit komt omdat zij een hogere dosis toegediend kregen, die voldoende was om zo’n ervaring op te wekken.

Hoewel de resultaten van het onderzoek veelbelovend zijn, raden specialisten af om zelfmedicatie met psychedelische stoffen toe te passen. In veel landen zijn ze trouwens nog steeds illegaal. De psychotherapeutische eigenschappen van psilocybine zijn echter belangrijk voor de werking ervan in therapie. De afwezigheid van een placebo in de andere groep is ook een beperking voor het trekken van een conclusie.

Een ander aspect van de studie is het maken van MRI scans om het metabolisme van de drugs tijdens de proef te analyseren. Dit was ook een manier om betere conclusies te trekken om het effect van de drug op de hersenen aan te tonen.

Andere Onderzoeksresulaten

Naast het bovengenoemde onderzoek zijn er nog vele andere onderzoeken naar Magische Truffels en psilocybine gedaan. Deze verschillende onderzoeken zijn erop gericht om verder aan te tonen dat psilocybine effectiever is dan antidepressiva.

Een onderzoek in het blad van Nature Medicine suggereert dat magische truffels een bevrijdend effect hebben op een depressieve geest. Het onderzoek beschouwt psilocybine ook als een betere remedie tegen depressie dan conventionele antidepressiva.

Psilocybine werkt via een ander mechanisme, het bevorderd de plasticiteit en de flexibiliteit van de hersenen. Volgens Dr. David Nutt vermindert het ook de neiging tot negatieve denkpatronen in de hersenen. Dr. David Nutt is het hoofd van het Imperial Centre for Psychedelic Research in Londen.

Een gemeenschappelijk factor bij diverse onderzoeken is het gebruik van MRI om hersenscans te maken. Hoofdscans bieden een perfecte vergelijking tussen psilocybine en traditionele antidepressiva. Deze scans geven ook een perfecte uitsplitsing van de gebieden in de hersenen die door depressie worden aangetast.

Onze Conclusie Gebaseerd op Beide Onderzoeken

De twee bovengenoemde studies, naast vele andere, tonen allemaal ingrijpende verschillen aan tussen beide stoffen. Wetenschappers melden dat patiënten na behandeling minder emotioneel vermijdend en meer open worden. Er was ook een significante verbetering in hun cognitief functioneren.

Ook hielden de voordelen van psilocybine niet onmiddellijk op na het onderzoek, maar waren ze er zelfs nog drie weken na het onderzoek. Dit was niet het geval bij escitalopram. Zowel de MRI scans als de zojuist benoemde observaties, suggereren dat psilocybine een ander pad bied om depressie te behandelen.

Er is nog steeds positieve hoop dat verder onderzoek meer veelbelovende resultaten en bevindingen zal opleveren. Dit onderzoek probeert ook de werkzaamheid van psilocybine bij mensen met terugval te onderzoeken. Echter, met het huidige onderzoeksbewijs gebruiken veel mensen nu psilocybine om depressie effectief te hanteren.

Er is nog veel meer te leren over psilocybine en Magische Truffels. Je kunt alle informatie die je nodig hebt over Magische Truffels vinden op onze blog. We hebben een aantal belangrijke onderwerpen behandeld om je te begeleiden bij het gebruik van magische truffels tegen depressie en andere aandoeningen.

Er zijn ook verschillende soorten magische truffels, en ook daarover vind je nuttige informatie op onze blog. Je kunt magische truffels bij Microdose Bros Shop hier kopen! Wij verzenden discreet door heel Europa.

Magische Truffels | Utrecht Online Smart Shop Truffels | Magische Truffels Kopen | Microdose Bros

Magische Truffels online kopen en discreet bij Microdose Bros. Magische Truffels bevatten hoge hoeveelheden psilocybine.

Populaire soorten zijn verkrijgbaar in onze online winkel.

Learn More about Microdosing | MB Superfoods - Microdose Bros
Als u nog meer vragen heeft, neem dan contact met ons op via Whatsapp voor meer info. Ons team kan uw vragen daar beantwoorden.