Google Star Ratings Google Star Ratings Google Star Ratings Google Star Ratings Google Star Ratings
5 Stars on Google
📦✈ We Ship to All EU Countries & UK!

Mini winkelwagen

Hawaïaanse Magic Paddestoelsporen

(30 klantbeoordelingen)

20.00

 • Discreet
  Shipping

 • Fast
  Delivery

 • Secure
  Payment

 • Track &
  Trace

Fast discreet home delivery and always with track & trace

Koop Hawaïaanse Magic Paddestoelsporen

Ervaar de ongeëvenaarde kracht van High Hawaiians, beschouwd als een van de meest krachtige paddestoelen om te kweken. Bereid je voor op een meeslepende reis vol overweldigende euforie, diepgaande verbondenheid, verhoogde empathie en verbeterde creativiteit. Bereid je voor op een energie-uitbarsting vergezeld van een heerlijk warm, tintelend gevoel. Maak je klaar voor een werkelijk gedenkwaardige trip die een onuitwisbare indruk op je bewustzijn zal achterlaten.

Artikelnummer: 17010 Categorieën: ,

Beschrijving

Hawaïaanse Magic Paddestoelsporen

Hawaïaanse Magic Paddestoelsporen – Ontgrendel de kracht van de Magische Paddestoel cultuur met onze handige Culturele Ampul, perfect klaar voor inenting in het gewenste substraat. Bereid je voor op de buitengewoon krachtige effecten van psilocybe Hawaiians, waardoor het een van de zeldzame soorten is die een perfecte score behaalt op onze 5-vinger-schaal.

Bereid je voor op een transformerende reis met Hawaïaanse Magic Paddestoelsporen, waar hallucinaties waarschijnlijk tot uiting komen bij gedurfde doseringen. Zelfs kleinere hoeveelheden zullen golven van diepgaande sensaties in je lichaam loslaten naarmate de effecten zich manifesteren.

Verhoogde zintuigen, ontketende creativiteit en een diepe verbinding met de natuur wachten op je. Ervaar een buitengewone en ongeëvenaarde trip die een onuitwisbare indruk achterlaat op je bewustzijn. Maak je klaar voor een verbazingwekkend en uniek avontuur!

Hoe Hawaïaanse Magic Paddestoelsporen Sporen te Gebruiken

Stap 1

Was grondig je handen en reinig de buitenkant van de Culturele Ampul met een vochtige, schone doek. Voor optimale sterilisatie raden we aan een steriel alcoholdoekje te gebruiken om eventuele bacteriën te elimineren.

Stap 2

De spuit is veilig verpakt in steriele verpakking. Zorg ervoor dat de spuit niet wordt besmet en open de verpakking in een schone omgeving.

Stap 3

Maak voorzichtig de dop van de Culturele Ampul los, laat deze iets open (maar niet volledig). Dit maakt naadloos vullen van de spuit mogelijk zonder problemen met vacuüm.

Stap 4

Steek de naald voorzichtig door de rubberen afsluiting en vul vervolgens de spuit.

Stap 5

Zodra de spuit is gevuld, is deze klaar voor gebruik om het geselecteerde substraat te enten. Laat de cultuur groeien binnen het substraat bij kamertemperatuur. Binnen enkele dagen zal het mycelium zichtbaar worden, wat wijst op succesvolle groei.

Inhoud

100% mycelium, vermiculiet, perliet. Bevat 5 ML.

Levensduur

Sporenflesjes worden geproduceerd onder steriele omstandigheden en moeten donker en gekoeld (2-8 °C) worden bewaard om hun levensduur te verlengen.

Productwaarschuwing

Zorg ervoor dat dit product ontoegankelijk is voor kinderen. Gebruik dit product alleen binnen de veiligheid van je huis of een veilige locatie waar je je prettig voelt en zorg kunt ontvangen tijdens je reis.

Als je zwanger bent of borstvoeding geeft, gebruik dit product dan niet. Consumptie kan je vermogen om een voertuig te besturen beïnvloeden. Combineer dit product niet met alcohol, drugs of medicatie. Bovendien is dit product niet geschikt voor personen onder de 18 jaar.

Ontdek de verscheidenheid aan magic truffels online bij Microdose Bros Smartshop Utrecht.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

30 beoordelingen voor Hawaïaanse Magic Paddestoelsporen

 1. Engels

  Luke (geverifieerde eigenaar)

  I have been growing Hawaiian Magic Mushroom Spore for several months now, and I am thoroughly impressed with the results. The spores are high-quality and consistently produce robust and potent mushrooms. Highly recommended!

 2. Engels

  Jane (geverifieerde eigenaar)

  Hawaiian Magic Mushroom Spore is hands down one of the best spore strains I have ever tried. The cultivation process was straightforward, and the yield exceeded my expectations. The mushrooms had a unique and intense visual experience. Truly magical!

 3. Engels

  Kelly (geverifieerde eigenaar)

  I stumbled upon Hawaiian Magic Mushroom Spore while searching for a more psychedelic strain, and I am thrilled that I did. The growth was swift and abundant, and the mushrooms had a distinct flavor and aroma. A fantastic choice for a mind-altering journey!

 4. Engels

  Rice (geverifieerde eigenaar)

  I cannot sing enough praises for Hawaiian Magic Mushroom Spore. The cultivation process was foolproof, perfect for beginners like myself. The mushrooms were visually stunning, with vivid colors and intricate patterns. This strain is a game-changer!

 5. Engels

  Yuri (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a spore strain that delivers on potency and visual effects, look no further than Hawaiian Magic Mushroom Spore. I was blown away by the mind-bending experience offered by these mushrooms. Absolutely remarkable!

 6. Engels

  Harry (geverifieerde eigenaar)

  Hawaiian Magic Mushroom Spore is a treasure for any psychonaut or mushroom enthusiast. The spores germinated quickly, and the mushrooms were full of psychedelic wonders. A must-try strain for fans of mind-altering experiences!

 7. Engels

  Eric (geverifieerde eigenaar)

  As an experienced grower, I can confidently say that Hawaiian Magic Mushroom Spore is top-tier. The spores are vibrant and reliable, and the resulting mushrooms possess a unique potency that sets them apart from other strains. Two thumbs up!

 8. Engels

  Darcy (geverifieerde eigenaar)

  I recently cultivated Hawaiian Magic Mushroom Spore, and the experience was nothing short of magical. The potency of these mushrooms is astonishing, and the visual effects are breathtaking. Perfect for connecting with the expanses of the mind!

 9. Engels

  Collins (geverifieerde eigenaar)

  Hawaiian Magic Mushroom Spore is an exquisite strain that delivers on all fronts. From the ease of cultivation to the final product, these mushrooms exceeded my expectations. Prepare to embark on an otherworldly adventure!

 10. Engels

  Brian (geverifieerde eigenaar)

  From beginner to expert, anyone can successfully grow Hawaiian Magic Mushroom Spore. The growth process was smooth, and the resulting mushrooms were incredibly potent. Get ready to experience the mesmerizing power of these spores!

 11. Engels

  Boris (geverifieerde eigenaar)

  Hawaiian Magic Mushroom Spore is a hidden gem among spore strains. Not only was the growth process hassle-free, but the mushrooms themselves were a feast for the senses. An absolute must-try for anyone seeking a mind-expanding journey!

 12. Engels

  Mikel (geverifieerde eigenaar)

  I have tried numerous spore strains, but none compare to the potency and visual intensity of Hawaiian Magic Mushroom Spore. From the moment they sprouted to the afterglow of the trip, these mushrooms delivered an unforgettable experience.

 13. Engels

  Robert (geverifieerde eigenaar)

  If you’re searching for a strain that offers a mind-altering experience coupled with stunning visuals, look no further than Hawaiian Magic Mushroom Spore. These mushrooms are a work of art and will transport you to new dimensions of consciousness.

 14. Engels

  Ron (geverifieerde eigenaar)

  Hawaiian Magic Mushroom Spore is a true gift to the psychedelic community. The cultivation process was a breeze, and the mushrooms produced a profound, introspective journey like no other strain I have tried before. An absolute game-changer!

 15. Engels

  Andrew (geverifieerde eigenaar)

  I’ve experimented with various spore strains, but Hawaiian Magic Mushroom Spore stands out from the rest. The overall growth and development were remarkable, and the resulting mushrooms provided an ethereal experience. Truly exceptional!

 16. Engels

  Lennart (geverifieerde eigenaar)

  I recently purchased the Hawaiian Magic Mushroom Spore and was amazed by the fast and successful growth. The potency of these mushrooms was exceptional, and the whole experience was mind-blowing!

 17. Engels

  Curtis (geverifieerde eigenaar)

  I’ve tried many different spores, but the Hawaiian Magic Mushroom Spore is by far my favorite. The cultivation process was straightforward, and the yield was incredible. Highly recommended!

 18. Engels

  Frank (geverifieerde eigenaar)

  The Hawaiian Magic Mushroom Spore exceeded my expectations. The effects were intense and uplifting, providing a truly transformative experience. I’m grateful for discovering this incredible strain!

 19. Engels

  Woods (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been a fan of magic mushrooms for years, and the Hawaiian Magic Mushroom Spore is definitely one of the best strains I’ve come across. It delivers a potent and long-lasting trip that is truly unforgettable.

 20. Engels

  Xavier (geverifieerde eigenaar)

  I’m an experienced cultivator, and the Hawaiian Magic Mushroom Spore has become my go-to strain. The mycelium growth was robust, resulting in a bountiful harvest of beautiful and highly potent mushrooms.

 21. Engels

  Kalistus (geverifieerde eigenaar)

  Wow, just wow! The Hawaiian Magic Mushroom Spore truly lives up to its name. These mushrooms provided a euphoric journey through vivid visuals and deep introspection. An absolute must-try for any psychonaut.

 22. Engels

  Anthon (geverifieerde eigenaar)

  The Hawaiian Magic Mushroom Spore is perfect for beginners and experienced users alike. It’s easy to grow and produces a consistent and reliable trip that is both enjoyable and enlightening.

 23. Engels

  Otis (geverifieerde eigenaar)

  The potency of the Hawaiian Magic Mushroom Spore is unparalleled. One small dose provided hours of intense visuals, profound insights, and a deep sense of connection. Truly mind-expanding!

 24. Engels

  Sandra (geverifieerde eigenaar)

  As someone who values organic and sustainable products, I was delighted to find the Hawaiian Magic Mushroom Spore. Not only do they produce amazing mushrooms, but they are also grown with care and respect for nature.

 25. Engels

  Benedikt (geverifieerde eigenaar)

  I recently ordered the Hawaiian Magic Mushroom Spore, and I was blown away by the quality of the product. The mushrooms were potent, the trip was incredible, and the overall experience was simply magical.

 26. Engels

  Uthman (geverifieerde eigenaar)

  I’ve tried other Hawaiian strains before, but the Hawaiian Magic Mushroom Spore is on another level. The visuals were breathtaking, the introspection was profound, and the overall journey was unforgettable.

 27. Engels

  Kaiser (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a strain that will take you on a mystical adventure, look no further than the Hawaiian Magic Mushroom Spore. It’s a potent and powerful strain that will expand your mind and open your heart.

 28. Engels

  George (geverifieerde eigenaar)

  The Hawaiian Magic Mushroom Spore is a game-changer. The effects were intense, yet it provided a sense of peace and serenity. It’s amazing how something so small can have such a profound impact.

 29. Engels

  Jimmy (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been searching for a reliable spore supplier, and I’m glad I found the Hawaiian Magic Mushroom Spore. The customer service was outstanding, and the product exceeded my expectations in every way.

 30. Engels

  Becca (geverifieerde eigenaar)

  The Hawaiian Magic Mushroom Spore is a must-have for any serious psychonaut. Its ability to induce powerful hallucinations and deep introspection is unparalleled. Don’t miss out on this incredible strain.

Toon alleen beoordelingen in Nederlands (0)

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!