Metafysica is een gebied in de filosofie dat betrekking heeft op de fundamentele aard van het bewustzijn, de vrije wil en de werkelijkheid. Er zijn verschillende studies op dit gebied, en uit de bevindingen blijkt dat verschillende mensen er verschillende metafysische standpunten op na houden.
In veel gevallen zijn mensen zich niet bewust van deze metafysische standpunten. Ook kunnen verschillende metafysische overtuigingen stroken met domeinen als onderwijs, politiek, recht, religie, gezondheid en cultuur. 

Deze metafysische standpunten zijn te vinden in het dualisme, het idealisme en het fysicalisme. Dualisme toont aan dat de natuur bestaat uit twee eigenschappen, die mentaal en fysiek zijn. Het stanspunt van het idealisme suggereert dat fysische eigenschappen afkomstig zijn van het mentale. Het fysicalisme daarentegen beweert dat de werkelijkheid alle mentale en fysische eigenschappen omvat. 

De meeste mensen hebben impliciete metafysische overtuigingen, maar die kunnen na verloop van tijd expliciet worden. Dit gebeurt tijdens of na een spirituele verlichting of een zware levenservaring. Voorbeelden zijn medicatie, traumatische gebeurtenissen, hypnose, bijna-doodervaringen en een door psychedelische drugs veroorzaakte ervaring. 

De focus is in dit artiekel gericht op psychedelica en de ervaringen die zij brengen. Recente onderzoeken tonen aan dat deze stoffen diepgaande, betekenisvolle en intense ervaringen kunnen opwekken. Veel mensen noemen deze ervaringen piekervaringen, scharniermomenten, transformerende ervaringen, existentiële ervaringen, religieuze ervaringen, spirituele ervaringen of mystieke ervaringen. De studies tonen ook de impact aan van psychedelica op de metafysische staat, en dat is onze focus voor dit artikel. 

Het belang van metafysica vandaag

Voordat we verder gaan met magische truffels en metafysica, laten we eerst een kijkje nemen naar het belang van metafysica

Er bestaan verschillende meningen en denkrichtingen als het over het onderwerp metafysica gaat. Eén ding is wel duidelijk: metafysica brengt conceptuele helderheid en nauwkeurigheid tot stand, die onze standvastigheid en kennis kunnen verbeteren. 

Metafysica vervangt of concurreert niet met andere gebieden, het is meer een aanvulling om ons te helpen de waarheid te vinden. Toch kan er kan gezegd worden dat het niet nodig is een onderscheid te maken tussen wetenschappen en metafysica. Dit komt omdat zij beide complementaire en ononderbroken doelstellingen hebben. 

Metafysica en Paddestoelen

Hoewel psychedelica jarenlang werden genegeerd, beleven ze nu een renaissance. Dit komt door de veelbelovende effecten die de meeste van hen hebben, vooral voor geestelijke gezondheidsproblemen. De effecten worden meestal bereikt wanneer ze worden gebruikt in een gecontroleerde en geschikte omgeving. 

Vandaag de dag zijn er verschillende onderzoeken om de doeltreffendheid van deze stoffen te begrijpen. Een van de onderzoeken in “Scientific Reports” stellen dat psychedelica metafysische overtuigingen kan aanpassen. 

Wij hebben allemaal onze eigen metafysische overtuigingen, hoewel sommige mensen zich hier niet bewust van zijn. De meeste mensen hebben bijvoorbeeld het ingewortelde geloof van dualiteit in hun geest en lichaam. Dit betekent dat zij denken dat zij de geest en het lichaam kunnen scheiden. 

Dit soort overtuigingen zijn meestal gekoppeld aan enkele gedragingen. Het komt ook vaak voor bij dualisten die zich niet om hun lichaam bekommeren zoals fysicalisten. Voor fysicalisten is het algemene idee dat de geest deel uitmaakt van het lichaam en niet kan worden gescheiden. 

Relaties tussen menselijk gedrag en metafysische overtuigingen zijn ook op andere plaatsen te vinden. Zo vind je bijvoorbeeld in verschillende streken mensen die sterk geloven in de vrije wil. Zulke mensen zijn minder geneigd agressief te zijn, te bedriegen of te liegen. 

Er zijn verschillende manieren waarop men de metafysica beter kan begrijpen, en de meest gekozen optie is meditatie. Mensen gebruiken ook bijna-dood ervaringen om hetzelfde te bereiken. Er zijn ook verschillende onderzoeken die aantonen dat gebruik van psychedelica kan helpen het metafysische beter te begrijpen. 

Er zijn zoveel wetenschappelijke pogingen gedaan om deze bewering te bevestigen, en de eerste was van Dr. Christopher Timmermann. Hij kon de relatie aantonen tussen het gebruik van psychedelica, en meer geloof in transcendentalisme, en minder geloof in materialisme.

Drugs, Rock ‘n’ roll, en filosofie

Een van de belangrijkste onderzoeken werd uitgevoerd in twee verschillende delen. Het eerste deel had tot 900 deelnemers die ermee instemden psychoactieve stoffen in te nemen waarna zij meerdere vragen zouden beantwoorden. De vragen gingen meestal over de verschillende niveaus van het bestaan, en het doel was om hun metafysische overtuigingen te bepalen.

Tijdens het experiment werd vooral psilocybine gebruikt, en daarna zouden de deelnemers een vier weken durende enquête invullen. Ook dienden zij dezelfde enquête opnieuw in te vullen na zes maanden. 

Uit verslagen van deze enquêtes blijkt dat de overtuigingen die de gebruikers hadden over hun geloof in fysicalisme of materialisme was veranderd. Het idee was dat het universum vooral fysisch is en niet spiritueel of mentaal. Dit lag ook in lijn met opvattingen als idealisme, non-naturalisme, of transcendentalisme.s 

Dit waren de effecten na vier weken en na zes maanden. De effecten waren groter bij mensen die voor het eerst psilocybine gebruikten. Een andere bijzondere verandering was de verschuiving van een vaste standpunt naar gematigde of gemengde opvattingen over het leven. Er was een algemene verbetering in de algehele geestelijke gezondheid van de deelnemers. 

De klinische proef voor het onderzoek was vergelijkbaar maar had slechts 60 deelnemers. De helft van de deelnemers kreeg psilocybine toegediend, de andere helft escitalopram. De resultaten van beide groepen waren nagenoeg hetzelfde maar er was een merkbare verschuiving in de metafysische overtuigingen van de psilocybine groep. Deze verschuiving was van het strenge materialisme naar meer idealistische, bovennatuurlijke, en transcendentale opvattingen over ons universum.

Uiteindelijk kon de studie aantonen dat een psychedelische ervaring de harde materialistische kijk van mensen kan veranderen. Hun opvattingen werden anders na het nemen van de drug, of hun overtuigingen nu in lijn waren met dualisme of materialisme. Dit toont verder aan dat psychedelica mensen onzekerheid beter kan laten tolereren. 

Slot

We hebben kort de onderzoeksresultaten doorgenomen die aantonen hoe psychedelica onze waarneming kunnen veranderen. Er zijn nog genoeg dingen die je kunt leren over psilocybine en de voordelen ervan voor de geestelijke gezondheid.

U kunt alles teweten komen op ons blog aangezien we over allerlij verschillende onderwerpen schrijven. Sommigen onderwerpen zijn: 

U kunt ook in onze Microdose Bros winkel uw magische truffels kopen. We hebben verscheidene soort op voorraad en we verzenden door heel Europa.