Erkenning van psilocybine en MDMA als behandeling

Australië is nu het eerste land dat psychedelica erkent als een behandelingsmogelijkheid voor diverse medische aandoeningen. Het land heeft zich verplaatst naar het classificeren van MDMA en psilocybine om geautoriseerde medische praktijkvoerders en psychiaters in staat te stellen deze medicijnen voor te schrijven.

Interessant is dat de Australische Therapeutic Goods Administration stappen heeft genomen om het voorschrijven van psilocybine voor behandeling van therapieresistente depressie en MDMA voor posttraumatische stressstoornis mogelijk te maken. Dit is een stap voorwaarts in het bieden van alternatieve behandelingen en effectieve verlichting.

Psilocybine, de actieve ingrediënten in magische truffels, en MDMA worden nu beschouwd als Schedule 8 geneesmiddelen. Dit betekent dat ze alleen zijn goedgekeurd voor gecontroleerd gebruik.

Vanaf 1 juli 2023 worden MDMA en Psilocybine, die onder Schedule 9 van de Vergiftigingenstandaard vallen, verplaatst naar Schedule 8. Dit houdt in dat ze niet langer als verboden stoffen worden beschouwd, maar als gecontroleerde geneesmiddelen.

Daarom kunnen bepaalde psychische aandoeningen worden behandeld met behulp van deze stoffen. Dit is echter alleen mogelijk met een recept van een geautoriseerde psychiater.

De Therapeutic Goods Administration (TGA) staat nu het gebruik van psilocybine en MDMA toe voor therapieresistente depressie en posttraumatische stressstoornis. Beide geneesmiddelen worden nu als gunstig beschouwd voor sommige patiënten, gebaseerd op onderzoeksevidence. Bovendien, vanwege het gebrek aan andere effectieve alternatieven voor deze medische aandoening, heeft de TGA bevestigd dat MDMA en psilocybine de enige opties zijn met veel voordelen voor patiënten.

Wat volgt er na de goedkeuring?

De goedkeuring staat alleen toe dat psychiaters medicijnen voorschrijven voor ernstige psychische aandoeningen. Dit komt door hun ervaring en gespecialiseerde kwalificaties. Psychiaters kunnen alleen toestemming krijgen om deze stoffen voor te schrijven van de Therapeutic Goods Administration, en dit valt onder het Geautoriseerde Voorschrijversschema. Dit is nadat ze goedkeuring hebben gekregen van een officieel Comité voor Menselijk Onderzoeksethiek. Dit schema zorgt ervoor dat strikte protocollen worden gevolgd en gegarandeerd voor de veiligheid van de patiënt.

Onderzoekers kunnen ze gebruiken in klinische onderzoeken, maar het bezitten van deze stoffen zonder de juiste autorisatie wordt als illegaal beschouwd.

Worden MDMA en Psilocybine gemachtigd voor de behandeling van andere psychische aandoeningen?

De beslissing om het gebruik van deze stoffen te machtigen is genomen na grondige overweging. De conclusie was echter om de stoffen alleen te gebruiken voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis en therapieresistente depressie. Dit komt doordat er meerdere bewijzen zijn die de potentiële voordelen laten zien die mensen met deze aandoeningen kunnen ervaren.

Als er nieuwere bewijzen naar voren komen waaruit blijkt dat deze stoffen ook gunstig kunnen zijn voor de behandeling van andere psychische aandoeningen, zal de TGA de aanvraag zorgvuldig beoordelen en wijzigingen aanbrengen in de Vergiftigingenstandaard. Dit zou mogelijk het voorschrijven van beide stoffen kunnen uitbreiden naar aanvullende psychische aandoeningen.

Voorlopig zijn MDMA en psilocybine beperkt tot medisch onderzoek en klinische onderzoeken, zoals vermeld in Schedule 9 van de Vergiftigingenstandaard. Echter, met deze nieuwe classificatie mogen deze stoffen niet worden gebruikt voor behandeling van andere doeleinden dan posttraumatische stressstoornis (PTSS) en therapieresistente depressie (TRD).