Recente psychedelische studies hebben gezien dat veel onderzoekers zich verdiepen in de neurologische effecten van de drie meest besproken praktijken, namelijk hypnose, meditatie en het gebruik van psychedelica. Hoewel de algemene veronderstelling is dat deze praktijken veranderde bewustzijnstoestanden veroorzaken, suggereren onderzoeksresultaten dat elke methode verschillende veranderingen in de hersenen veroorzaakt.

De verschillende methoden om veranderde bewustzijnstoestanden te bereiken leiden meestal tot subjectieve ervaringen. Dit heeft de meeste mensen doen aannemen dat de neurologische effecten van deze verschillende methoden altijd hetzelfde zijn. Echter, onderzoekers hebben hun respectievelijke studies uitgevoerd en hebben kunnen aantonen dat de hersenveranderingen die deze methoden teweegbrengen meestal verschillend zijn.

Nieuwe studies tonen aan dat, zelfs als de subjectieve ervaring meestal vergelijkbaar is, de neuroplasticiteit en hersenveranderingen die hypnose, meditatie, LSD en psilocybine produceren verschillend zijn. Kort gezegd, wetenschappers van het psychiatrisch ziekenhuis van de Universiteit van Zürich hebben de farmacologische methoden vergeleken door patiënten te doseren met LSD en psilocybine, en niet-farmacologische methoden zoals meditatie en hypnose. Functionele connectiviteit van de rusttoestand met magnetische resonantie beeldvorming werd gebruikt om de voorspellende waarde van de verkregen gegevens te beoordelen.

Hier zijn enkele bevindingen uit hun onderzoek:

  • Meditatie, psychedelica en hypnose veroorzaken verschillende veranderde bewustzijnstoestanden.
  • LSD en Psilocybine hebben vergelijkbare effecten, vooral wat betreft functionele connectiviteit. Echter, als het gaat om gedrags-neurale relaties, zijn ze verschillend.
  • De verschillende connectiviteitspatronen die worden opgewekt via verschillende methoden maken het gemakkelijker om de reacties van mensen op behandelingen te voorspellen.

Reiser legt uit dat, hoewel psilocybine, LSD, meditatie en hypnose vergelijkbare subjectieve effecten delen, ons onderzoek onthult dat de onderliggende hersenveranderingen die elk van deze handelingen veroorzaakt verschillend zijn. Onze studie omvatte deelnemers die werden gevraagd om in een MRI-scanner te liggen zonder een specifieke taak of activiteit. De scanner registreerde hun hersenactiviteit zowel in een normale staat van bewustzijn als onder de relevante veranderde staat voor elk experiment. Het team analyseerde vervolgens de complete hersenactiviteitsgegevens en deed deze opmerkelijke ontdekking.

Psychedelica, Meditatie en Hypnose Wekken Verschillende Veranderde Bewustzijnstoestanden op

De onderzoekers concludeerden dat de verschillende methoden van psilocybine, LSD, hypnose en meditatie verschillende soorten veranderde bewustzijnstoestanden opwekken. In het geval van psilocybine en LSD verhoogden beide stoffen de connectiviteit tussen sensorische en associatieve netwerken, terwijl ze de verbindingen tussen verschillende associatieve netwerken en binnen sensorische netwerken verminderden.

Aan de andere kant verminderde hypnose de connectiviteit binnen de primaire visuele cortex van de mens, maar verhoogde de connectiviteit tussen dit gebied en andere netwerken die betrokken zijn bij het standaardmodusnetwerk en limbische regio’s. Meditatie verminderde daarentegen de connectiviteit tussen het posterieure standaardmodusnetwerk en secundaire visuele netwerken. Bovendien, wanneer rechtstreeks vergeleken met psilocybine en LSD, vertoonden hypnose en meditatie duidelijke verschillen.

Onderzoekers vonden ook dat zowel psilocybine als LSD de connectiviteit tussen regio’s die betrokken zijn bij sensorische en associatieve netwerken verhoogden, terwijl ook de connectiviteit binnen sensorische netwerken afnam. In vergelijking, bij het kijken naar psilocybine en LSD versus meditatie, was er een gemeenschappelijke afname in communicatie binnen V1. Dit suggereert dat hypnose mogelijk effectiever is dan meditatie bij het opwekken van verminderde connectiviteit binnen V1. Bovendien toonde een directe vergelijking tussen meditatie en hypnose aan dat hypnose leidde tot een grotere afname in communicatie binnen het V1-netwerk in vergelijking met meditatie.

De Unieke Patronen van Connectiviteit die Worden Opgewekt door de Verschillende Methoden Kunnen Ons Helpen Individuele Reacties op de Behandelingen te Voorspellen

Er kunnen onderscheidende patronen worden waargenomen in de farmacologische en niet-farmacologische methoden. Onderzoekers hebben vastgesteld dat het opwekken van veranderde staten door psilocybine en LSD, in vergelijking met meditatie en hypnose, unieke connectiviteitspatronen vertoont die individuele reacties kunnen voorspellen. Wat betreft hersenconnectiviteit verschillen de effecten van psychedelica op netwerken in rusttoestand aanzienlijk van die van meditatie en hypnose. Psilocybine en LSD verminderen de communicatie binnen en tussen associatieve netwerken zoals het standaardmodusnetwerk en de superieure temporale sulcus, terwijl ze de connectiviteit tussen de primaire visuele cortex en netwerken zoals de inferieure temporale sulcus en het dorsale aandachtsnetwerk verhogen.

Deze onderscheidende patronen kunnen worden gebruikt om te voorspellen hoe individuen zullen reageren op behandelingen. Met behulp van een op computer gebaseerde methode genaamd een “binair SVM” waren onderzoekers in staat om nauwkeurig te voorspellen of een proefpersoon veranderde bewustzijnstoestanden had ervaren die waren opgewekt door psychedelica of door meditatie en hypnose, met een nauwkeurigheidsgraad van 85,05%. De analyse van de voorspellingen onthulde dat verbindingen in V1 en somatomotorische netwerken een belangrijke rol speelden bij het nauwkeurig bepalen van de gebruikte methode om veranderde bewustzijnstoestanden te bereiken.

Conclusie

Hoewel klassieke psychedelica, meditatie en hypnose mogelijk vergelijkbare ervaringen of emoties opleveren voor sommige individuen, hebben onderzoekers vastgesteld dat de hersenactiviteit die optreedt tijdens deze toestanden aanzienlijk verschilt. Ondanks de ogenschijnlijke overeenkomsten tussen psychedelische stoffen en meditatie, zijn hun onderliggende mechanismen en algemene effecten op de hersenen zeer verschillend. Deze ontdekkingen bieden een diepgaand begrip van de complexe relatie tussen onze hersenen en de verschillende bewustzijnstoestanden waarmee we te maken krijgen.