5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini winkelwagen

Magic Truffels Fantasia

(33 klantbeoordelingen)

20.00

 • Discreet
  Shipping

 • Fast
  Delivery

 • Secure
  Payment

 • Track &
  Trace

Fast discreet home delivery and always with track & trace

Psilocybe Magic Truffels Fantasia

Geniet van een ervaring in de wereld van fantasie gedurende vele uren met deze variëteit van magische truffels. Deze variëteit is populair vanwege de sterke en verbluffende visuele effecten, samen met veranderingen in denkpatronen. Psilocybe Fantasia is een mild tot middelsterke soort die effecten geeft, zelfs bij lage doseringen. Koop Magic Truffels Fantasia.

Europese landen: Magische Truffels zijn 100% legaal in Nederland en kunnen onder het Mutual Recognition of Goods Principle van de Europese Commissie naar de meeste EU-landen worden verzonden.

Microdose Bros verstuurt discreet en heeft een zeer hoog succespercentage bij onze leveringen. 98% van onze bestellingen bereikt onze klanten die tevreden zijn over onze service.

Waarschuwing: Wij raden aan dit product niet te gebruiken als u zwanger bent of een psychische of neurologische aandoening heeft. Truffels zijn alleen bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.

Opslag

Het is het beste om truffels vochtvrij in de koelkast te bewaren. Wij raden aan ze in Tupperware met keukenpapier te bewaren om ze droog en vers te houden. Het is essentieel om ze in de koelkast te bewaren. De kwaliteit van de truffels kan niet worden gegarandeerd als ze buiten de koelkast worden bewaard.

Houdbaarheid

Na opening zijn de truffels ongeveer 30 dagen goed.
Als uw truffels ongeopend en vacuüm verpakt zijn, kunt u ze drie maanden in de koelkast bewaren. Koop Magic Truffels Fantasia.

Categorieën: ,

Beschrijving

Magic Truffels Fantasia Informatie

Magic Truffels Fantasia bevatten allemaal dezelfde actieve ingrediënten als magische paddenstoelen. Ze staan ook bekend als paddo’s, pilze, psilos en shrooms. Het is in principe een prodrug die in het lichaam wordt omgezet in psilocine, en dit gebeurt snel om geestverruimende effecten te produceren. Deze effecten zijn vergelijkbaar met de effecten die worden verkregen uit DMT, mescaline en LSD, en ze omvatten visuele en mentale hallucinaties, spirituele ervaringen, een verstoord tijdsbesef, veranderingen in perceptie en euforie. In sommige gevallen kan het ook een paar nadelige reacties veroorzaken, zoals misselijkheid en paniekaanvallen.

Psilocybe Fantasia: Mayan Magic

Effecten van de Magic Truffles “Fantasia”

Psilocybe Fantasia biedt effecten die iets sterker zijn dan de effecten van Psilocybe Mexicana. Een reguliere trip van deze truffel kan sterke visuele effecten geven die worden gekenmerkt door vormen en dimensies die minder scherp worden. Dit kan ook je creativiteit verhogen en je een stuk socialer doen voelen.

Sterkte, Dosering en Gebruik

In tegenstelling tot andere truffelsoorten heeft Fantasia een milde tot gemiddelde sterkte en zijn de effecten merkbaar, zelfs bij zeer lage doses. De volledige ervaring van de truffel kan worden gevoeld bij hogere doses tot 15 gram. Er zijn veel manieren om de truffels in te nemen, waarbij de meest voorkomende opties zijn om thee of citroentek te maken. Een ander belangrijk punt om op te merken is dat de werking van de truffels binnen 30 tot 60 minuten begint en de effecten tot 6 uur aanhouden.

Opslag en Waarschuwingen

U kunt al onze truffels in de koelkast bewaren wanneer ze in hun originele, ongeopende verpakkingen zitten, gedurende maximaal een maand. Na het openen van de truffels kunnen ze slechts twee dagen meegaan. Houd altijd in gedachten dat dit geen feestdrugs zijn. Ze worden gewaardeerd in oude culturen vanwege hun vermogen om het bewustzijn te verruimen en hun helende eigenschappen.

Meng truffels niet met alcohol en andere medicijnen. Rijd ook niet na het innemen van truffels en zorg er altijd voor dat u een tripsitter heeft, die nuchter moet zijn.

Deze truffels zijn niet geschikt voor mensen jonger dan 18 jaar, zwangere vrouwen en mensen met psychische aandoeningen.

Europese landen: Magische Truffels zijn 100% legaal in Nederland en kunnen onder het Mutual Recognition of Goods Principle van de Europese Commissie naar de meeste EU-landen worden verzonden.

Microdose Bros verstuurt discreet en heeft een zeer hoog succespercentage bij onze leveringen. 98% van onze bestellingen bereikt onze klanten die tevreden zijn over onze service. Koop Magic Truffels Fantasia.

Hier is een complete gids over microdosering. Als je wilt leren, volg dan de link.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Morocco 5 – 7 €59,93
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Norway  5 – 7 €14,01
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

33 beoordelingen voor Magic Truffels Fantasia

 1. Engels

  John (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a powerful and transformative experience, I highly recommend trying Fantasia’s magic truffles. The visuals were stunning, and the sense of interconnectedness I felt was profound.

 2. Engels

  Anna (geverifieerde eigenaar)

  My four time ordering from here was exceptional, to be honest. The delivery was Super fast it took about three days to arrive to London. And very discreet. When I first tried psychedelics, it was an interesting ride, but I wasn’t mentally prepared for it, and it was a bit scary. However, the second time was blissful, filled with laughter and tears of joy. The visuals were really intense (probably because I took 15g both times), and I didn’t have any tolerance for them. I love it so much and strongly recommend it for first-timers (although I don’t advise taking 15g at once like I did!). Overall, it was potent and satisfying. I love Microdose Bros!

 3. Engels

  Jack (geverifieerde eigenaar)

  Fantasia’s magic truffles gave me an unforgettable experience. The visuals were incredible, and the overall trip was both introspective and euphoric.

 4. Engels

  Oliver (geverifieerde eigenaar)

  I was blown away by the intensity and beauty of my trip with Fantasia’s magic truffles. The visuals were stunning, and the sense of interconnectedness I felt was profound.

 5. Engels

  Andrew (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a truly mind-bending experience, I recommend trying Fantasia’s magic truffles. The trip was both introspective and euphoric, and the visuals were out of this world.

 6. Engels

  Evelyn (geverifieerde eigenaar)

  Fantasia’s magic truffles are the real deal. The trip was intense and transformative, and I gained a new perspective on myself and the world around me.

 7. Engels

  Lucas (geverifieerde eigenaar)

  I highly recommend Fantasia’s magic truffles for anyone looking for a truly unique and unforgettable experience. The visuals were stunning, and the sense of interconnectedness I felt was incredible.

 8. Engels

  Ethan (geverifieerde eigenaar)

  I had an incredible time with Fantasia’s magic truffles. The visuals were breathtaking, and the overall experience was reflective and euphoric. Highly recommended!

 9. Engels

  Brooke (geverifieerde eigenaar)

  A very wonderful experience of introspection and respect. I did not want visions, so I took a lower dosage. Highly recommended for beginners

 10. Engels

  Ethan (geverifieerde eigenaar)

  I had an amazing time with Fantasia’s magic truffles. The visuals were stunning, and the experience was awesome.

 11. Engels

  Adina (geverifieerde eigenaar)

  The trip was highly enjoyable and featured lots of visual. Even when taken alone, it proved to be a highly satisfying experience. However, the highlight of the trip was consuming pineapples on an empty stomach in the morning, which was a truly dreamlike experience

 12. Engels

  Jane (geverifieerde eigenaar)

  I first took 8g and an hour later took another 4g. Because it had been a while and I wanted to take it slowly. I was smoothly transitioning between being conscious and tripping. I mostly sat calmly on the couch and listened to music. When I let myself go, everything started to move and I saw colors;

  I highly recommend the Microdose Bros website as they offer excellent products and provide exceptional customer service. I was able to communicate with them through WhatsApp, which was very convenient!

  Jane

 13. Engels

  Jon (geverifieerde eigenaar)

  Great visuals make for a great trip. While the texture could have been improved, I still highly recommend it.

 14. Engels

  sara (geverifieerde eigenaar)

  They are highly inquisitive but not particularly robust, they have a visual effect on colors and everything seems to move in sync with each other, creating a comical and effortless impression

 15. Engels

  Jose (geverifieerde eigenaar)

  As someone with considerable experience, I found them to be highly intriguing. However, unlike Valhalla, one bag wasn’t enough for me. Nonetheless, I was generally content with the experience! I highly recommend Microdose Bros they have the best truffles!

 16. Engels

  Alice (geverifieerde eigenaar)

  Fullständigt annorlunda från Mexicana, var resan mer avslappnande och mindre skrattframkallande. Jag älskar att rita medan jag är på Fantasia-resan. Ärligt talat beror doseringen verkligen på individen. Gör dina egna erfarenheter. Njut i episka termer:

  Sannerligen, en resa olik Mexicana, mer behagfull och mindre roande. Vid färden genom Fantasias rike finner jag stor glädje i konsten att teckna. Sanningen att säga varierar doseringen stort beroende på varje hjältes styrka. Smida din egen väg, skapa din egen historia och njut av äventyrets härlighet!

 17. Engels

  Ben (geverifieerde eigenaar)

  The described effects were spot on, as I had several hallucinations and my body felt as soft as a marshmallow. I had a surge of energy and felt like the most hilarious person on earth, and all of this was achieved with just half of the packet. I give it my approval

 18. Engels

  John S (geverifieerde eigenaar)

  Out of all the Microdose Bros truffle varieties I have experimented with (including “Valhalla”), Fantasia stands out as my absolute best.

 19. Engels

  Josh (geverifieerde eigenaar)

  They are quite inquisitive, lacking in strength, but have the ability to visually distort colors, causing everything to sway to the rhythm of their surroundings. They possess a humorous and gentle nature.

 20. Engels

  Omar (geverifieerde eigenaar)

  Each person had one bag, and then my friends and I experienced 3 hours of hallucinations that included distortions, intensified colors, and uncontrollable laughter.

 21. Engels

  Oliver (geverifieerde eigenaar)

  This is awesome 🙂 Try it, you won’t regret it. I highly recommend it :)”

 22. Engels

  James (geverifieerde eigenaar)

  Fantasia magic truffles were an incredible experience! The visuals were mesmerizing, and the trip perfectly balanced between euphoria and introspection.

 23. Engels

  William (geverifieerde eigenaar)

  These truffles exceeded my expectations in every way. The taste was pleasant, and the trip was mind-blowing. I highly recommend giving them a try.

 24. Engels

  Emma (geverifieerde eigenaar)

  I’ve tried a few different brands of truffles in the past, but Fantasia’s are by far my favorite. The visuals were stunning, and the overall experience was reflective and thought-provoking.

 25. Engels

  Benjamin (geverifieerde eigenaar)

  I had an incredible experience with Fantasia’s magic truffles. The visuals were amazing, and I felt the sense of euphoria was indescribable.

 26. Engels

  Michael (geverifieerde eigenaar)

  Fantasia’s magic truffles gave me a truly transformative experience. I gained valuable insights about myself and the world I will carry with me for a long time.

 27. Engels

  Daniel (geverifieerde eigenaar)

  I was blown away by the intensity and beauty of my trip with Fantasia’s magic truffles. The experience was both introspective and euphoric, and I highly recommend trying them.

 28. Engels

  Olivia (geverifieerde eigenaar)

  Fantasia’s magic truffles were unlike anything I’ve ever experienced. The visuals were incredibly vivid, and the sense of interconnectedness I felt was profound.

 29. Engels

  Isabella (geverifieerde eigenaar)

  I had an amazing time with Fantasia’s magic truffles. The visuals were stunning, and the experience was both reflective and euphoric.

 30. Engels

  Ava (geverifieerde eigenaar)

  If you want a truly mind-bending experience, I recommend trying Fantasia’s magic truffles. The trip was reflective and euphoric, and the visuals were out of this world.

 31. Engels

  Alexander (geverifieerde eigenaar)

  I had an amazing time with Fantasia’s magic truffles. The visuals were stunning, and the experience was both reflective and euphoric.

 32. Engels

  David (geverifieerde eigenaar)

  I had an incredible time with Fantasia’s magic truffles. The visuals were breathtaking, and the overall experience was both introspective and euphoric.

 33. Engels

  Willemtje (geverifieerde eigenaar)

  I highly recommend Fantasia’s magic truffles for anyone looking for a truly unique and unforgettable experience. The visuals were stunning, and the sense of interconnectedness I felt was incredible.

Toon alleen beoordelingen in Nederlands (0)

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!