Psychedelica en depressie: zorgt Psilocybine voor groei van neurale verbindingen die verloren zijn gegaan?

Psychedelica en Depressie | Er zijn al jaren onderzoeken gaande naar de effecten van psilocybine op de hersenen met betrekking tot mogelijke behandelingen voor depressie. Het volledige scala aan voordelen wordt echter nog steeds onderzocht. Een studie uitgevoerd door Yale in 2021 heeft een geweldige toepassing van psilocybine aan het licht gebracht. Ze hebben ondervonden dat er hergroei plaatsvindt  van neurale verbindingen die verloren zijn gegaan tijdens een depressie.

Depressie en het verlies van neurale verbindingen

Depressie kan worden veroorzaakt door verschillende factoren. Depressie is daarom meestal complexer dan slechts te wijten aan een chemische onbalans in de hersenen. Bijvoorbeeld het onvermogen van de hersenen om emoties en stemmingsvariaties te reguleren of met stress om te gaan. Daarnaast kunnen medische problemen aanleiding zijn, of iemands huidige kwaliteit van leven. Zelfs genetica kunnen een rol spelen bij de hoe gevoelig iemand is om in depressie te vervallen.

Wanneer een of meerdere van deze factoren bestaan en samenwerken tot de geestelijke gezondheid van een persoon, kan deze persoon in depressie vervallen. In dit geval kunnen de effecten op neurale verbindingen in de hersenen groot zijn. Bij neurale connecties wordt gekeken naar het vermogen van de hersenen om te functioneren, te groeien en vooral goed met elkaar te communiceren.

Naast invloed op de verbindingen in de hersenen, heeft onderzoek ook aangetoond dat de structuur van de hersenen, met name de hippocampus kleiner is bij depressieve mensen. Dit is waar het geheugen opgeslagen wordt. The Journal of Neuroscience publiceerde een fMRI-onderzoek onder 24 vrouwen met een significante voorgeschiedenis van depressie, waaruit bleek dat deze vrouwen gemiddeld een hippocampus hadden die 9%-13% kleiner was dan vrouwen die niet depressief waren.

Wanneer de hippocampus kleiner wordt, wordt het vermogen van de geest om het geheugen te verwerken verzwakt en neemt de kans op mogelijke pathologische stressreacties toe, wat kan leiden tot een nog diepere depressieve toestand.

Bovendien, wanneer enige vorm van depressie optreedt, hebben Dendritische stekels van neuronen in de prefrontale cortex de neiging te verdwijnen. Dit veroorzaakt een vermindering van de connectiviteit en functie in de hersenen.

In het verleden werden gedrags- en therapeutische behandelingen die veroorzaakt werden door depressie voornamelijk gebruikt om deze structurele veranderingen in de geest ongedaan te maken. Volgens Yale wordt er een nieuwe behandelmethode onderzocht/ondervonden.

Yale legt verband tussen Psychedelica en Depressie

Yale had niet veel nodig om de voordelen van de effecten van psilocybine op depressie te zien. Dit is het voordeel van Psychedelica en Depressie: zelfs één enkele dosis kan helpen om de hersenen te stimuleren. Onderzoekers van Yale dienden muizen een enkele dosis psilocybine toe en vonden niet alleen een onmiddellijke toename in de verbinding van neuronen, maar dat dit ook een langdurig effect teweeg bracht.

We zagen niet alleen een toename van 10% in het aantal neuronale verbindingen, maar ze waren ook gemiddeld ongeveer 10% groter, dus de verbindingen waren ook sterker.”
– Postdoctoraal medewerker Lingxiao Shao en Alex Kwan, universitair hoofddocent psychiatrie en Neurowetenschappen aan Yale.

Vervolgens merkten ze op dat de “structurele hermodellering” van de hersenen binnen 24 uur plaatsvond en een maand aanhield, wat betekent dat er op lange termijn voordelen waren voor de toediening van Psilocybine in de hersenen. 

De dendritische stekels in de pre-frontale cortex werden ook bestudeerd en bleken binnen 24 uur na introductie in psilocybine in aantal en grootte toe te nemen. Ook dit hield een maand aan. In de toekomst hopen onderzoekers van Yale deze studie te verbeteren om te onderzoeken hoe psilocybine een grotere neurale grootte en dichtheid kan creëren.

Stemmings- en gedragsverbeteringen

Psychedelica en Depressie | Tijdens het onderzoek maakten de muizen kennis met verschillende stressoren om te zien hoe ze hun stemming en gedrag voor, tijdens en na het gebruik van psilocybine konden beheersen. Er werd aangetoond dat de muizen zelfs na een enkele dosis gedragsverbeteringen vertoonden wanneer ze gepresenteerd werden met stressoren. Opnieuw waren deze effecten langdurig.

Veel mensen gebruiken tegenwoordig psilocybine om precies deze reden. Zelfs kleinere doses zoals die in het onderzoek, of een microdosis, kunnen onze hersenen op cellulair niveau veranderen. Dit kan een opbeurend humeur creëren. Bij mensen met depressie kan dit gevoelens van hopeloosheid, isolement en wanhoop verlichten. Dit terwijl het een gevoel van verbondenheid bevordert en een gevoel van eigenwaarde en vertrouwen in zichzelf cultiveert.

Herstellen van depressie

De weg naar herstel van een depressieve episode is vaak een lange weg vol obstakels. Hierbij kan gedacht worden aan zelf-saboterend gedrag wat je belemmerd in het bereiken van je volle potentieel. Het kan een levenslange strijd zijn. 

Deze strijd wordt vergemakkelijkt met de introductie van psilocybine en microdosering. Het helpt om een goede kwaliteit van leven te cultiveren. Door de schadelijke effecten van depressie op de hersenen om te keren en de verloren neurale verbindingen te herstellen, is er hoop op een duurzamer herstel voor degenen die aan depressie lijden.

Te vaak leidt depressie tot onomkeerbare schade of zelfmoord. Psilocybine heeft positieve effecten op de hersenen. Hierbij kan gedacht worden aan verminderde tekenen van angst, verbeterde stemming, het beter in staat zijn om je emoties te beheersen en een groter gevoel van eigenwaarde. Hierdoor zijn steeds meer mensen geïnteresseerd naar Psilocybine als behandeling tijdens en na depressie.

De Toekomst van Mentale Gezondheid

De sector van de geestelijke gezondheidszorg blijft zich openstellen voor nieuwe behandelingsmogelijkheden, waaronder het gebruik van psilocybine. Onderzoekers merken op dat de ontdekkingen bij het gebruik van Psilocybine ook nuttig kunnen zijn bij andere psychische aandoeningen. Dit opent veel deuren voor onderzoek naar nieuwe therapieën. Deze veranderingen kenmerken een verschuiving in hoe behandelingsopties worden benaderd. Deze systematische verschuiving opent nieuwe deuren om Psilocybine anders te waarderen in het gebruik en het te classificeren als medicijn.

Naarmate deze onthullingen tot stand komen, wordt Psilocybine over de hele wereld gedecriminaliseerd. In de hoop het stigma rond psychedelica te beëindigen en de voordelen ervan te promoten, legaliseren veel landen het gebruik van psilocybine, aangezien onderzoek de voordelen ervan aantoont.

Voor meer informatie of om zelf microdosering te proberen, ga je naar de rest van microdosebros en de online winkel om onze vele soorten truffels, paddo’s en meer te zien!

Magische Truffels | Utrecht Online Smart Shop Truffles | Koop Magic Truffles Online – Microdose Bros

Koop je magische Truffels online en discreet bij de  MicrodoseBros.com. Magic Truffels hebben een hoge hoeveelheid Psilocybine in zich.

Populaire soorten zijn verkrijgbaar in onze online store.

Als je nog vragen hebt, ga dan naar onze Instagram -pagina voor meer informatie. Ons team kan al je vragen beantwoorden.

Referenties

https://news.yale.edu/2021/07/05/psychedelic-spurs-growth-neural-connections-lost-depression 

Sheline, Y. I., Sanghavi, M., Mintun, M. A., & Gado, M. H. (1999). Depression duration but not age predicts hippocampal volume loss in medically healthy women with recurrent major depression.

The Journal of neuroscience: the Official Journal of the Society for Neuroscience, 19(12), 5034-5043.  https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.19-12-05034.1999